Wyszukiwarka

Nowelizacja VAT 2019 – kierunki zmian i bieżące problemy podatkowe

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-03-2019
 • Koniec zapisów: 28-03-2019
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Kierunki zmian w podatku VAT w roku 2019.
 1. Uwaga nowość – BREXIT:
  • Jak będą rozliczane podatki, gdy Wielka Brytania wystąpi z UE?
  • Twardy brexit – od kwietnia 2019.
  • Uporządkowany brexit – do 31 grudnia 2020 r. będzie obowiązywał okres przejściowy.
 2. Zmiany w VAT 2019 – obowiązujące od stycznia i dalsze terminy:
  • Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020.
  • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
  • Rozszerzenie systemu ryczałtowego dla rolników.
  • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 – co ją zastąpi w towarach i usługach?
  • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT.
  • Stawka VAT na książki i czasopisma.
  • Zmiany w katalogu towarów objętych odwróconym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną.
  • Elektroniczne paragony fiskalne.
  • Zwrot VAT – bez wniosku.
  • Zmiany w uldze na złe długi.
  • Mały podatnik VAT – nowe limity zasady 2019.
  • Jak w 2019 r. będą fakturowane czynności wykonane w ramach przetargów lub umów o koncesję?
  • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019.
 3. Zmiany w VAT 2019 – zmiany od 2019 r. wdrażające przepisy unijne:
  • Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str.9):
   • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia),
   • moment opodatkowania VAT w przypadku bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
   • podstawa opodatkowania a bony,
   • bony a zasady fakturowania,
   • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
   • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
   • sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania;
  • Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość:
   • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów – nowe uproszczenia
   • zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE.
 4. Kasy rejestrujące on-line 2019 – rewolucyjne zmiany dla podatników:
  • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2019 r.
  • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu?
  • Kasy on-line – zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu.
  • Wymiana kas rejestrujących – terminy.
  • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line?
  • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK.
II. Bieżące problemy w rozliczaniu VAT 2019.
 1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników:
  • Blokada rachunków bankowych podatnika VAT na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS – WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
  • Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiec?
  • Jaką rolę pełni STIR – system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej?
  • Kodeks należytej staranności VAT – ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT.
  • Nowe wykazy podatników na stronach MF – wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT.
  • Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? Analiza problemu w ustawie VAT.
  • Nowa zachęta MF – podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wypłaty.
 2. SPLIT PAYMENT – co musi wiedzieć podatnik VAT i jak sobie radzić w obecnej sytuacji?
  • Mechanizm podzielonej płatności – wyjaśnienia MF.
  • Rachunek VAT – zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika.
  • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez banki i podatnika.
  • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni – zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
  • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy – jak uwolnić środki?
  • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
  • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowania podzielonej płatności, czy to się opłaca?
  • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłaty podwyższonych odsetek za zwłokę – kiedy nie będą miały zastosowania?
  • Split Payment – zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
  • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta?
  • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym – wyjaśnienia MF.
  • Jak pozbyć się split payment? Jakie zapisy dozwolone w umowie?
  • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielonej płatności.
 3. Problemy w rozliczaniu VAT 2019 – aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT):
  • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT – interpretacja ogólna – WAŻNE.
  • Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?
  • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26?
  • Samochody w VAT – kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych?
  • VAT od zakupów firmowych – przegląd najnowszych interpretacji 2018.
  • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej – stanowisko MF.
  • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie – wyrok TSUE.
  • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej?
  • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów?
  • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego – skutki podatkowe i rachunkowe.
III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top