Wyszukiwarka

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 24-09-2019
 • Koniec zapisów: 24-09-2019
 • Wykładowcy: Jamroży Marcin

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Marcin Jamroży - doradca podatkowy


Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Aktualne regulacje prawne w zakresie cen transferowych – akty prawa krajowego i międzynarodowego.
 2. Zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
 3. Porównanie obowiązków dokumentacyjnych w różnych okresach podatkowych.
 4. Przykłady transakcji kontrolowanych.
 5. Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 6. Progi istotności.
 7. Termin sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej.
 8. Sankcje i inne konsekwencje z tytułu niesporządzenia dokumentacji podatkowej.
 9. Korekta pierwotna oraz eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym (korekta odzwierciedlająca).
 10. Elementy dokumentacji podstawowej (local file) oraz dokumentacji grupowej (master file).
 11. Analiza cen transferowych (analiza porównawcza albo analiza zgodności).
 12. Opis przebiegu transakcji, w tym analiza funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji, angażowanych aktywów i podejmowanego ryzyka.
 13. Opis informacji finansowych.
 14. Metody weryfikacji i sposób kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru dla wybranych rodzajów transakcji.
 15. Zastosowanie na przykładzie metody koszt plus.
 16. Zastosowanie na przykładzie metody marży transakcyjnej netto.
 17. Zastosowanie pozostałych metod szacunku (przykłady).
 18. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej (uproszczenia).
 19. Dokumentowanie pożyczek / kredytów (uproszczenia).
 20. Dokumentowanie umów spółek niebędących osobami prawnymi.
 21. Informacje w sprawie cen transferowych.
 22. Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP).
 23. Ceny transferowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 24. Ograniczanie ryzyka w zakresie cen transferowych (w tym zawieranie porozumień w sprawie cen transakcyjnych).
 25. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 26. Dokumentacja wzorcowa.
 27. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top