Wyszukiwarka

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 25-04-2019
 • Koniec zapisów: 25-04-2019
 • Wykładowcy: Jamroży Marcin

Pozostałe terminy

 • Zobacz 30-05-2019: szkolenie

Program

Wykładowca: Marcin Jamroży - doradca podatkowy


Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Aktualne regulacje prawne w zakresie cen transferowych – akty prawa krajowego i międzynarodowego.
 2. Zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
 3. Porównanie obowiązków dokumentacyjnych w różnych latach podatkowych.
 4. Przykłady transakcji kontrolowanych.
 5. Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 6. Progi dokumentacyjne.
 7. Termin sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej.
 8. Sankcje i inne konsekwencje z tytułu niesporządzenia dokumentacji podatkowej.
 9. Korekta pierwotna oraz eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym (korekta drugostronna).
 10. Elementy dokumentacji podstawowej (local file) oraz dokumentacji grupowej (master file).
 11. Analiza cen transferowych (analiza porównawcza albo analiza zgodności).
 12. Opis transakcji, w tym analiza funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji, angażowanych aktywów i podejmowanego ryzyka.
 13. Opis informacji finansowych.
 14. Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru dla wybranych rodzajów transakcji.
 15. Zastosowanie na przykładzie metody koszt plus.
 16. Zastosowanie na przykładzie metody marży transakcyjnej netto.
 17. Zastosowanie pozostałych metod szacunku.
 18. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej.
 19. Dokumentowanie pożyczek.
 20. Dokumentowanie umów spółek niebędących osobami prawnymi.
 21. Informacje w sprawie cen transferowych.
 22. Ceny transferowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 23. Ograniczanie ryzyka w zakresie cen transferowych (w tym zawieranie porozumień w sprawie cen transakcyjnych).
 24. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 25. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top