fbpx

Wyszukiwarka

Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Obowiązki księgowych i podatników w zakresie raportowania schematów podatkowych Szefowi KAS

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wstęp:
  • Geneza i sens przepisów.
  • Dyrektywa Rady a polskie przepisy.
  • Przepisy przejściowe i zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych.
  • Objaśnienia Ministra Finansów do przepisów Ordynacji podatkowej.
 2. Schematy podatkowe - podstawowe pojęcia - co jest schematem podatkowym?
  • Schemat podatkowy.
  • Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
  • Uzgodnienie.
  • Kryterium głównej korzyści.
  • Schemat podatkowy standaryzowany.
  • Schemat podatkowy transgraniczny.
 3. Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji o schematach podatkowych?:
  • Promotor.
  • Wspomagający.
  • Korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego.
  • Uczestnik uzgodnienia.
 4. Księgowy - wspomagający czy promotor?
  • Identyfikacja księgowego jako podmiotu zobowiązanego do raportowania schematów podatkowych.
  • Czy księgowy może być promotorem?
  • Kiedy księgowy występuje jako wspomagający?
  • W jakich przypadkach prowadzenie ksiąg rachunkowych obliguje do poinformowania Szefa KAS o schemacie podatkowym?
 5. Raportowanie schematów a:
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  • Doradztwo księgowe przy przekształceniach spółek.
  • Audyty księgowe.
 6. Przykładowe schematy podatkowe w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów.
 7. Potencjalne schematy podatkowe, które powinien zaraportować księgowy:
  • Restrukturyzacje spółek, w tym przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową.
  • Przekształcenie, podział i połączenia spółek.
  • Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP.
  • Leasing, w tym umowy zawarte przed 1.01.2019 r.
  • Obniżanie stawek amortyzacyjnych.
  • Uproszczone formy rozliczeń podatkowych.
  • Jednorazowa amortyzacja i inne ulgi podatkowe.
  • Spółki zakładane w Wielkiej Brytanii, Estonii, Czechach, Słowacji i na Malcie.
 8. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
  • Terminy.
  • Sposoby.
  • Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania.
  • Czym jest NSP - numer schematu podatkowego?
  • Zakres raportowanych informacji.
 9. Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku raportowania:
  • Sankcje finansowe.
  • Sankcje karnoskarbowe.
  • Jakie sankcje mogą dotknąć księgowego?
 10. Procedury wewnętrzne:
  • Kto ma obowiązek posiadania procedur?
  • Co mają zawierać?
  • Szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur.
 11. Czynności, które księgowy powinien podjąć, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top