Wyszukiwarka

Koszty w podatkach dochodowych w 2019 r. - wybrane zagadnienia

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 26-08-2019
 • Koniec zapisów: 26-08-2019
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Samochody osobowe w działalności gospodarczej:
  • zmiany w zakresie kosztów podatkowych używania samochodów osobowych i ich amortyzacji oraz ubezpieczenia,
  • nowe zasady rozliczenia kosztów leasingu i najmu,
  • szczególne rozwiązania dla samochodów prywatnych osób fizycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
  • przepisy przejściowe.
 2. Koszty podatkowe - ujęcie we właściwym okresie:
  • moment potrącenia kosztów pośrednich u podatników prowadzących księgi rachunkowe - zmiana stanowiska organów podatkowych,
  • wynagrodzenia w koszty bezpośrednie.
  • moment korekty kosztów - w tym szczególne zasady w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2019 r.
 3. Zbycie wierzytelności - zmiany z 2018 r. i 2019 r.:
  • sprzedaż wierzytelności własnych oraz nabytych - sposób ustalenia straty i mechanizm potrącania kosztów, kontrowersje w zakresie interpretacji nowego prawa,
  • aport wierzytelności i konwersja pożyczki na kapitał spółki - istota problemów w stanie prawnym do 31 grudnia 2018 r. i nowe rozwiązania z 2019 r.
 4. Nieściągalne należności jako koszty podatkowe:
  • moment i warunki uznania należności za koszt podatkowy,
  • odpis aktualizujący - koszt przejściowy, skutki po stronie przychodów podatkowych,
  • nieściągalne należności w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • planowane przepisy ulgi na złe długi.
 5. Nowe przepisy o cienkiej kapitalizacji, czyli limit kosztów finansowania dłużnego z art. 15c CIT.
 6. Ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych - art. 15e CIT.
 7. Koszty podatkowe z tytułu reprezentacji, promocji i reklamy - przegląd bieżącego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top