Wyszukiwarka

Zagadnienia problemowe w podatkach dochodowych - wdrożenie wybranych zmian z 2018 r. i 2019 r. na gruncie interpretacji podatkowych i orzecznictwa

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 26-03-2019
 • Koniec zapisów: 26-03-2019
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podział na źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych:
  • przyporządkowanie przychodów i kosztów do źródła,
  • rozliczenie starych i nowych strat podatkowych,
  • problematyka różnych stawek.
 2. Koszty finansowania dłużnego, czyli nowe przepisy o cienkiej kapitalizacji w podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Usługi niematerialnie, opłaty licencyjne na rzecz podmiotów powiązanych – limit kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 4. Samochody osobowe w działalności gospodarczej osób prawnych i fizycznych – problemy na gruncie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r. oraz stosowanie nowych rozwiązań; problematyka kosztów leasingu.
 5. Podatek od przychodów z budynków, czyli minimalny podatek dochodowy – prezentacja różnic w stanie prawnym 2018 r. i 2019 r.
 6. Zbywanie wierzytelności własnych i nabytych (w tym pakietów wierzytelności) – podsumowanie zmian z 2018 r. i 2019 r.; rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych, ryzyka podatkowe.
 7. Stawka CIT 9% od 2019 r. i problemy ze statusem małego podatnika w podatkach dochodowych – prezentacja poglądów organów podatkowych.
 8. Aporty do spółek kapitałowych:
  • konwersja pożyczek na kapitał zakładowy i aporty innych wierzytelności – dotychczasowe problemy, zakres i skutki zmian z 2019 r.,
  • nowe ryzyka związane z aportem przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 9. Nowy system poboru podatku u źródła i wprowadzenie szczególnej instytucji jego zwrotu.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top