Wyszukiwarka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w podmiotach zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Pozostałe terminy

Program


Wykładowca: Patrycja Chodnicka - Jaworska - wykładowca w zakresie prawa

Program kursu - 8 godzin wykładowych:
 1. Polskie regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu a regulacje wspólnotowe dotyczące tego zagadnienia.
 2. Podstawowa siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej).
 3. Metody prania pieniędzy.
 4. Organy właściwe w sprawach zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku.
 5. Obowiązek rejestracji transakcji i osób za nie odpowiadających.
 6. Typowanie transakcji podejrzanych:
  • czynniki zwiększające ryzyko transakcji,
  • nietypowe zachowania klientów zwiększające ryzyko transakcji,
  • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania „brudnych” pieniędzy,
  • przykłady transakcji podejrzanych.
 7. Ryzyko zjawiska prania pieniędzy:
  • czynniki i kryteria ryzyka prania pieniędzy,
  • ryzyko prania pieniędzy ze względu na charakter instytucji.
 8. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:
  • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną,
  • kompetencje Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją,
  • komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją,
  • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej,
  • procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku.
 9. Działania instytucji w zakresie Ustawy AML a regulacja z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy zawodowej.
 10. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z Ustawą AML.
 11. Zasady kształtowania regulacji wewnętrznych w sprawie procederu prania „brudnych” pieniędzy.
 12. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu:
  • różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu,
  • wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu,
  • zasady postępowania w odniesieniu do klientów i transakcji,
  • zamrażanie wartości majątkowych.
 13. Kontrolowanie instytucji obowiązanych i jej skutki dla tejże instytucji.
 14. Odpowiedzialność karna i cywilna związana z Ustawą AML.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top