Wyszukiwarka

E-sprawozdanie finansowe – zmiany (rozszerzona grupa podmiotów obowiązanych), wymogi, interpretacje

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań.
 2. Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań?
  • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań w strukturze logicznej.
 3. Wymogi dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego.
 4. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych:
  • sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek – standardowa, mała, mikro jednostka (xml);
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe (xml);
  • sprawozdania finansowe pozostałych jednostek (xml).
 5. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych:
  • informacje zawarte w strukturze logicznej.
 6. Zawartość sprawozdania e-finansowego:
  • elementy sprawozdania finansowego;
  • problemy w konfigurowaniu przyporządkowania informacji do wymogów struktury logicznej;
  • podatkowe podejście do zawartości e-sprawozdania finansowego – nota podatkowa.
 7. Problemy praktyczne w sporządzeniu e-struktury.
 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem.
 9. Sposób zatwierdzania i składania e-sprawozdań finansowych.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top