Wyszukiwarka

BILANS 2018 - MODUŁ III – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE NA PLIKACH EXCEL

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Rachunek Przepływów Pieniężnych KSR nr 1:
  • podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
  • definicyjne znaczenie pojęć,
  • działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa,
  • zasady przyporządkowywania operacji gospodarczych do poszczególnych rodzajów działalności,
  • metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
  • informacje objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych,
  • ćwiczenia praktyczne przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel, budowa przykładu praktycznego.
 2. MSR 7 „Rachunek Przepływów Pieniężnych”:
  • różnice w podstawowych definicjach,
  • podatek dochodowy w rachunku przepływów pieniężnych,
  • ujawnienia w sprawozdaniu finansowym,
  • ćwiczenia praktyczne.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
445,00
(dla członków Stowarzyszenia – 422,75 zł).

Back to top