fbpx

Wyszukiwarka

BILANS 2020 - MODUŁ IV – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE NA PLIKACH EXCEL

Pozostałe terminy

 • Zobacz 22-02-2021: szkolenie

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 2. Różnice pomiędzy rozwiązaniami krajowymi i międzynarodowymi:
  • różnice w podstawowych definicjach,
  • podatek dochodowy w rachunku przepływów pieniężnych,
  • ujawnienia w sprawozdaniu.
 3. Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 4. Definicyjne znaczenie pojęć występujących w rachunku przepływów.
 5. Metody sporządzania rachunku przepływów:
  • metoda pośrednia,
  • metoda bezpośrednia.
 6. Definicja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
 7. Zasady przyporządkowywania operacji gospodarczych do poszczególnych rodzajów działalności.
 8. Przykład sporządzania RPP metodą pośrednią - Excel.
 9. Przykład sporządzania RPP metodą bezpośrednią - Excel.
 10. Informacje objaśniające w sprawozdaniu finansowym dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 16.00


Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2020

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top