Wyszukiwarka

BILANS 2018 - MODUŁ II – PODATKI – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM

Pozostałe terminy

 • Zobacz 31-01-2019: szkolenie

Program

Moduł składa się z następujących tematów:

1. Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.

2. Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.

Moduł ten obejmuje 16 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu dwóch dni.

Wykładowcy i terminy szkoleń:

Termin szkolenia

Wykładowca

28 – 29.11.2018 r.

podatek VAT: Małgorzata Militz – doradca podatkowy

podatki dochodowe: Tomasz Beger – doradca podatkowy

6 – 7.12.2018 r.

podatek VAT: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

podatki dochodowe: Piotr Liss – doradca podatkowy

18 -19.12.2018 r.

podatek VAT: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

podatki dochodowe: Ewelina Bugaj – doradca podatkowy

9 i 21.01.2019 r.

podatek VAT: Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident

podatki dochodowe: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

24 – 25.01.2019 r.

podatek VAT: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

podatki dochodowe: Piotr Liss – doradca podatkowy

31.01 i 5.02.2019 r.

podatek VAT: Małgorzata Militz – doradca podatkowy (5.02.2019 r.)

podatki dochodowe: Ewelina Bugaj – doradca podatkowy (31.01.2019 r.)


Program kursu (16 godzin wykładowych):

Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.

 1. Przegląd zmian w przepisach VAT na 2018 r. i w trakcie 2018 r. Ich znaczenie dla podatników.
 2. Fakturowanie przy transakcjach krajowych i międzynarodowych.
 3. Korekty w rozliczeniach VAT (sprzedaż, zakupy)przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i w odwróconym obciążeniu.
 4. Ulga na złe długi w rozliczeniach VAT.
 5. Kary i odszkodowania w rozliczeniach VAT.
 6. Czynności nieodpłatne w rozliczeniach VAT.
 7. Odwrócone obciążenie – najczęściej występujące problemy.
 8. Mechanizm podzielonej płatności w praktyce:
 9. Weryfikacja współczynnika proporcji po zakończeniu roku.
 10. Wybrane problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego.
 11. VAT – zmiany wprowadzane i planowane na rok 2019.
 12. Pytania i problemy zgłaszane przez uczestników.
Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.
 1. Przychody podatkowe:
  • Data powstania przychodu podatkowego - zaliczki, przedpłaty, przychód w dacie wystawienia faktury, przychody w momencie faktycznego otrzymania.
  • Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
  • Korekta przychodów we właściwym okresie.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
  • Moment potrącenia kosztów z podziałem na pośrednie i bezpośrednie; koszty dostaw niefakturowanych.
  • Korekta kosztów we właściwym okresie.
  • Jednorazowa amortyzacja - efekty zmian przepisów z 2017 r. i 2018 r.
  • Amortyzacja darowizn przez osoby fizyczne - skutki zmiany przepisów w 2018 r.
  • Nieściągalne należności jako koszty podatkowe.
  • Koszty finansowania dłużnego i niektóre koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych - art. 15c i art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych - ustalenie przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podziału na źródła przychodów:
  • Charakterystyka źródła przychodów z zysków kapitałowych.
  • Ustalenie wyniku podatkowego - przyporządkowanie przychodów i kosztów podatkowych do danego źródła przychodów.
  • Rozliczenia strat podatkowych z poprzednich okresów.
 4. Podatek od przychodów z tytułu nieruchomości o znacznej wartości:
  • Zasady opodatkowania obowiązujące w 2018 r.
  • Możliwość i warunki zwrotu podatku.
 5. Wykonywanie funkcji płatnika w transakcjach z podmiotami zagranicznymi:
  • Dywidendy.
  • Ograniczenie zakresu zwolnienia w CIT w stosunku do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
  • Usługi niematerialne i należności licencyjne - zagadnienia problemowe.
  • Deklaracje i informacje podatkowe związane z podatkiem u źródła.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top