fbpx

Wyszukiwarka

Podróże służbowe, jazdy lokalne i inne świadczenia pracownicze - skutki podatkowe

Program

Wykładowca: Michał Sroczyński - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podróż służbowa:
  • przepisy kodeksu pracy,
  • przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  • możliwość odmiennych regulacji przez pracodawców prywatnych,
  • problemy w związku z odmiennymi regulacjami,
  • definicja,
  • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
  • podróż służbowa a oddelegowanie,
  • czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 2. Diety:
  • podróże służbowe krajowe,
  • podróże służbowe zagraniczne,
  • zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia,
  • diety za pobyt w szpitalu.
 3. Zwrot kosztów przejazdu:
  • podróż służbowa publicznym środkiem transportu,
  • podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika,
  • przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • podróż służbowa samochodem służbowym.
 4. Zwrot kosztów noclegu:
  • podróże służbowe krajowe,
  • podróże służbowe zagraniczne,
  • ryczałt za nocleg,
  • „kabinówki”.
 5. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
  • zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową,
  • parkingi oraz autostrady,
  • wynajem samochodu w kraju oraz zagranicą,
  • ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
 6. Dokumentowanie wydatków:
  • faktury,
  • paragony,
  • oświadczenie o poniesieniu wydatku.
 7. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
  • podróże służbowe krajowe a zagraniczne,
  • rozliczenie zaliczki w podróży zagranicznej.
 8. Rozliczenie podróży służbowej:
  • termin rozliczenia,
  • waluta rozliczenia,
  • różnice kursowe,
  • ujęcie w księgach,
  • faktura wystawiona na pracodawcę.
 9. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów pracodawcy:
  • związek z przychodem,
  • limity,
  • osoby niebędące pracownikami,
  • przejazdy samochodem pracownika,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • data powstania kosztu,
  • podróże służbowe członków zarządu.
 10. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych jako przychód pracownika:
  • limity zwolnienia,
  • limity zwolnienia osób niebędących pracownikami,
  • limity zwolnienia zwrotu kosztów przejazdów samochodem pracownika.
 11. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych, a składki ZUS:
  • limity zwolnienia.
 12. Jazdy lokalne:
  • definicja,
  • przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
  • limity jazd lokalnych,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • skutki podatkowe,
  • nowe orzecznictwo.
 13. Inne świadczenia pracownicze:
  • świadczenia z Kodeksu pracy,
  • zapewnienie mieszkania,
  • pakiety medyczne,
  • karty typu „Multisport”.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top