Wyszukiwarka

VAT 2019/2020 – nowe regulacje, nowe obowiązki

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Małgorzata Militz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Obowiązkowy split payment - kogo w praktyce dotyczy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności?
  1. Zakres czynności objętych obowiązkowym split payment.
  2. Zmiana zakresu danych na fakturze.
  3. Limity kwotowe transakcji wymagających zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
  4. Skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT braku nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
  5. Sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
  6. Jak można wykorzystać środki z rachunku VAT?
  7. Przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT.
 2. Biała księga podatników - nowe wymogi nałożone na podatników zobowiązanych do dochowania należytej staranności oraz kolejne sankcje w podatkach:
  1. Zakres  informacji w nowym rejestrze podatników VAT.
  2. Skutki podatkowe zapłaty podatku na rachunek inny, niż wykazany w rejestrze.
  3. Możliwości uniknięcia skutków zapłaty na rachunek inny, niż wykazany w rejestrze – co należy zrobić?
  4. Czy zapłata na rachunek ujawniony w rejestrze będzie stanowić o zachowaniu należytej staranności.
 3. Matryca w VAT – co się zmieni? Wiążąca Interpretacja Stawkowa – zabezpieczeniem dla podatnika. 
 4. Quick fixes - zharmonizowane zasady dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych:
  1. Zmiana zasad rozliczania transakcji łańcuchowych.
  2. Zamknięty katalog dokumentów, uprawniających do zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.
  3. Sankcje za brak złożenia informacji podsumowującej.
  4. Nowe zasady weryfikacji kontrahentów zagranicznych.
  5. Dostawy realizowane do  magazynów typu call-off stock (konsygnacyjnych).
 5. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów krajowych i TSUE, w szczególności:
  1. Kryteria uznania usługi budowlanej za wykonaną  (sprawa Budimex).
  2. Karty paliwowe i możliwość odliczania podatku naliczonego (sprawa Vega).
  3. Kryteria oceny działania z należytą starannością, gdy przestępstwo popełnione na kolejnym łańcuchu transakcji (sprawa Vetsch Int.).
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top