Wyszukiwarka

Nowe zwolnienie z podatku dochodowego - decyzja o wsparciu dla nowych inwestycji

Program

Wykładowca: Michał Sroczyński - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji:
  • uzasadnienie projektu,
  • ramy prawne,
  • dwie procedury,
  • kryteria ilościowe i jakościowe,
  • status przedsiębiorstwa.
 2. Decyzja o wsparciu:
  • otrzymanie decyzji,
  • zakres decyzji,
  • zmiana decyzji,
  • wygaśnięcie decyzji,
  • cofnięcie decyzji.
 3. Koszty kwalifikowane:
  • obliczenie puli pomocy publicznej,
  • koszty nowej inwestycji,
  • koszty pracy.
 4. Dochód z działalności zwolnionej:
  • zwolnienie z podatku dochodowego,
  • wyodrębnienie organizacyjne pozostałej działalności,
  • odliczanie strat,
  • zaliczki na podatek,
  • zeznanie roczne,
  • klauzula antyoptymalizacyjna.
 5. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania:
  • zasady ogólne,
  • działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza,
  • działalność podstawowa, operacyjna, finansowa.
 6. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego:
  • zasady ogólne,
  • bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa,
  • poszczególne rodzaje kosztów.
 7. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna:
  • moment uzyskania pomocy publicznej,
  • limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe,
  • dyskontowanie pomocy publicznej,
  • łączenie pomocy publicznej,
  • przechowywanie dokumentacji,
  • zwrot pomocy publicznej.
 8. Zarządzający obszarami, pomoc przedsiębiorcom.
 9. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.
 10. Przepisy przejściowe.
 11. Stosowanie orzeczeń i interpretacji dotyczących SSE.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szklenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top