Wyszukiwarka

Sukcesja biznesu - najnowsze regulacje dotyczące zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz inne formy zapewnienia stabilności przedsiębiorstwa - aspekty prawne i podatkowe z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Skutki śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność:
  • Zasady dziedziczenia przedsiębiorstwa.
  • Umowy z kontrahentami.
  • Prawo do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa.
 2. Zarząd sukcesyjny - nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych od października 2018 r.:
  • Uwagi ogólne o skutkach wprowadzenia zarządu sukcesyjnego.
  • Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?
  • Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
  • Obowiązki zarządcy sukcesyjnego.
  • Kto ma prawo do zysków przedsiębiorstwa w spadku?
  • Kto jest podatnikiem i stroną umów zawieranych przez przedsiębiorstwo w spadku?
  • Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku?
  • Czy decyzje administracyjne związane z przedsiębiorstwem wygasają?
  • Kto pełni rolę pracodawcy w przedsiębiorstwie w spadku?
  • Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej.
  • Zmiany w ustawie o PIT, CIT, VAT związane z wprowadzeniem zarządu sukcesyjnego.
 3. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.:
  • Zalety.
  • Wady.
  • Proces przekształcenia krok po kroku.
  • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia.
 4. Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej:
  • Wady.
  • Zalety.
  • Procedura przekształcenia krok po kroku.
  • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia.
 5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną/komandytową:
  • Zalety.
  • Wady.
  • Proces przekształcenia krok po kroku.
  • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia.
 6. Zakładanie spółki z o.o., spółki komandytowej i spółki jawnej od podstaw:
  • Spółka w organizacji.
  • W której chwili powstaje spółka i dlaczego to takie istotne?
  • Co powinno zawierać zgłoszenie spółki do KRS?
  • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wpis do KRS?
  • Kto przed rejestracją w KRS zawiera umowy w imieniu Spółki?
  • Jak wygląda rejestracja spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
 7. Skutki podatkowe wniesienia wkładów w postaci:
  • Środków pieniężnych.
  • Ruchomości.
  • Nieruchomości.
  • Przedsiębiorstwa lub ZCP.
  • Pracy.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top