Wyszukiwarka

Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. VAT i PCC.
  • Kiedy zbycie nieruchomości podlega PCC?
   • Transakcje niepodlegające VAT, w jaki sposób są opodatkowane?
   • Aporty nieruchomości - kiedy płacimy VAT a kiedy PCC?
   • Gospodarka nieruchomościami a PCC.
  • Kiedy obrót nieruchomościami podlega podatkowi VAT?
   • Prywatne transakcje a powtarzalność działań, kiedy uznana zostanie za działalność gospodarczą - najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych!
   • Zarząd własnym majątkiem a VAT - najnowsze interpretacje organów podatkowych!
   • Definicja podatnika i działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.
  • Dostawa nieruchomości - zwolnienie z VAT:
   • Pierwsze zasiedlenie - przełomowe orzecznictwo TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF!
   • Sprzedaż gruntu niezabudowanego - zasady zwolnienia w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS!
   • Tereny budowlane a VAT.
   • Brak prawa do odliczenia VAT przy błędnej kwalifikacji podatkowej transakcji.
   • Zorganizowana część przedsiębiorstwa w obrocie nieruchomościami, czyli jak wyłączyć dostawę spod działania ustawy o VAT?
  • Fakturowanie:
   • Stawka podatku.
   • Moment powstania obowiązku podatkowego.
   • Moment wystawienia faktury.
   • Wystawienie faktury w przypadku sprzedaży zwolnionej.
   • Kasa fiskalna.
  • Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT:
   • Powstanie obowiązku podatkowego.
   • Otrzymanie zaliczki a obowiązek wystawienia faktury.
   • Podstawa opodatkowania.
   • Stawka podatku.
   • Wystawianie faktur.
   • Refakturowanie mediów.
   • Świadczenia kompleksowe.
   • Kasa fiskalna.
   • Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym.
  • Bezumowne korzystanie z nieruchomości:
   • Definicja bezumownego korzystania z nieruchomości.
   • Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości jest usługą opodatkowaną VAT - najnowsze interpretacje organów podatkowych!
   • Powstanie obowiązku podatkowego.
   • Zwolnienie z VAT dla bezumownego korzystania z nieruchomości o charakterze mieszkalnym.
   • Wystawianie faktur.
   • Kasa fiskalna.
 2. Podatek dochodowy.
  • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny.
  • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości - tzw. ulga mieszkaniowa - najnowsze interpretacje organów podatkowych!:
   • Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
   • Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
   • Wpłata dokonana na postawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”.
   • Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.
  • Nakłady na prace adaptacyjne przy najmie a przychód właściciela budynku.
  • Amortyzacja przy najmie prywatnym - jak amortyzować wynajmowane mieszkanie nie prowadząc działalności gospodarczej?
  • Ryczałt podatkowy przy najmie:
   • Zasady stosowania ryczałtu.
   • Wynajem nieruchomości na doby a ryczałt - najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.
   • Wynajem kilkudziesięciu miejsc postojowych a ryczałt - najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.
  • Ryczałt podatkowy przy najmie jako forma optymalizacji podatkowej - przykłady z praktyki.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top