fbpx

Wyszukiwarka

Czas pracy w praktyce - warsztaty z rozliczania godzin nadliczbowych w różnych przypadkach

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:
 • 18 - 19 lutego 2020 roku,
 • 23 - 24 kwietnia 2020 roku.

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Przypomnienie ogólnych regulacji dotyczących czasu pracy:
  • pojęcia związane z czasem pracy w praktyce:
   • pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
   • kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych,
   • praca zmianowa,
   • pojęcie doby,
   • pojęcie tygodnia,
   • norma a wymiar czasu pracy,
   • norma dobowa,
   • norma tygodniowa,
  • metoda obliczania wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy,
  • okresy odpoczynku w praktyce:
   • dobowy okres odpoczynku,
   • tygodniowy okres odpoczynku,
   • równoważny okres odpoczynku,
   • odpoczynek a podróż służbowa.
   • system czasu pracy a wymiar czasu pracy,
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy:
  • system podstawowy,
  • system zadaniowego czasu pracy,
  • systemy równoważnego czasu pracy,
  • praca w ruchu ciągłym,
  • system pracy weekendowej,
  • system skróconego tygodnia pracy,
  • „ruchomy rozkład czasu pracy”,
  • indywidualny rozkład czasu pracy a system czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych – najważniejsze informacje:
  • godziny nadliczbowe – kiedy dodatek 50% a kiedy 100%,
  • godziny nadliczbowe a ryczałt,
  • praca w dniu wolnym,
  • praca w niedzielę i święta,
  • praca w nocy,
  • czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 4. Tworzenie rozkładów czasu pracy (harmonogramów/grafików czasu pracy) i zasady wprowadzania w nich zmian – a rozliczenie pracy pracowników:
  • okres rozliczeniowy i jego wpływ na harmonogram pracy,
  • zasada pięciodniowego tygodnia pracy w harmonogramie,
  • przykładowe rozkłady czasu pracy w różnych systemach czasu pracy,
  • zmiany w harmonogramie z uwagi na potrzeby pracodawcy,
  • zmiany w harmonogramie spowodowane absencją pracownika,
  • plan pracy wg harmonogramu a faktyczne godziny pracy – jak to analizować i co rozliczać?
 5. Czas pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz interpretacjach PIP i MRPiPS:
  • odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych,
  • udzielanie czasu wolnego,
  • zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku,
  • udzielanie urlopów i zwolnień od pracy,
  • godziny nadliczbowe pracownika i kierownika,
  • dyżury pracownicze a czas pracy.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
795,00
(dla członków Stowarzyszenia – 755,25 zł).

Back to top