fbpx

Wyszukiwarka

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w 2020 roku - wyjaśnienia zawarte w komentarzu ZUS z 2019 r. oraz zapowiadane zmiany na 2020 r.

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-05-2020
 • Koniec zapisów: 28-05-2020
 • Wykładowcy: Tonder Renata

Program

Wykładowca: Renata Tonder - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ubezpieczenie chorobowe i katalog świadczeń.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby.
  • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
  • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego.
  • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
  • Brak prawa do wynagrodzenia chorobowego.
  • Wysokość wynagrodzenia chorobowego.
 3. Zasiłek chorobowy.
  • Prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.
  • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego.
  • Okres zasiłkowy.
  • Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku kalendarzowego.
  • Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje.
  • Prawo i brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
  • Wysokość zasiłku chorobowego.
  • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego.
  • Kontrola zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA (formalna i pod kątem orzekania o czasowej niezdolności do pracy).
 4. Świadczenie rehabilitacyjne.
  • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty.
  • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Zasady dotyczące ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne oraz niezbędna dokumentacja.
 5. Zasiłek macierzyński, okres jego wypłaty i dokumentowanie prawa do tego świadczenia.
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i urlopu wychowawczego.
  • Zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu macierzyńskiego i za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  • Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego.
  • Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego.
  • Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
  • Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 6. Zasiłek opiekuńczy.
  • Prawo do zasiłku opiekuńczego i jego wysokość.
  • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, także z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (od 6 czerwca 2018 r.).
  • Brak prawa do zasiłku opiekuńczego.
  • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego (ZUS Z 15A i Z-15B).
 7. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
  • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jego wysokość i okres wypłaty.
  • Dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 8. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników.
  • Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru.
  • Okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru.
  • Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia z tytułu: umowy zlecenia, godzin nadliczbowych i za urlop wypoczynkowy.
  • Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru  zasiłków według ustawy zasiłkowej, w powiązaniu z przepisami obowiązującymi u pracodawcy.
  • Sposób uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
  • Sposób uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składników przysługujących do określonego terminu.
  • Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku w 2019 r.
  • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
  • Podstawa wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy.
  • Obliczanie świadczenia rehabilitacyjnego.
 9. Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.
  • Przychód stanowiący podstawę wymiaru.
  • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru.
  • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 10. Wyjaśnienia ZUS z 2019 r. zawarte w komentarzu do ustawy.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top