fbpx

Wyszukiwarka

Podatek VAT - warsztaty z rozliczania sprzedaży krajowej

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 16-04-2020
 • Koniec zapisów: 16-04-2020
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista ds. podatków

Program kursu
(8 godzin wykładowych):

 1. Co jest opodatkowane VAT w 2020 r.? Nota czy faktura?
  • Przygotowanie do szybkiego i trafnego klasyfikowania operacji gospodarczych pojawiających się w obrocie gospodarczym, co wpływa na świadomość, iż podstawą jest terminowość transakcji i rzetelna dokumentacja?
  • Klasyfikacja towarów i usług w VAT – jak rozpoznać przedmiot sprzedaży i poprawnie udokumentować czynność w fakturze VAT?
  • Umiejętność prawidłowego analizowania zapisów w umowach, zamówieniach, warunkach handlowych celem prawidłowej kalkulacji ceny.
 2. Podstawa opodatkowania czyli wartość netto sprzedaży w VAT – elementy kalkulacyjne ceny sprzedaży po zmianach przepisów – kazusy VAT 2020:
  • Opłaty wliczane do podstawy opodatkowania.
  • Obniżenie podstawy opodatkowania.
  • Podwyższenie podstawy opodatkowania.
  • Transakcje w całości lub w części finansowane dotacją.
  • Podstawa opodatkowania w walucie obcej.
  • Dodatkowe koszty, które pokrywa nabywca.
  • Szczególne przypadki ustalania podstawy opodatkowania (nieodpłatne świadczenie usług).
  • Nieodpłatne przekazanie towaru, aporty, bartery, sprzedaż budynku.
  • Problematyka refaktur i faktur anulowanych w deklaracji VAT-7 – wpływ na obroty podatników 2020 w świetle orzecznictwa i praktyk organów podatkowych.
 3. Podatek należny od sprzedaży w VAT – terminy rozliczenia sprzedaży towarów i usług – kazusy VAT 2020:
  • Data sprzedaży a data dokonania dostawy i zakończenia usług.
  • Data wystawienia faktury różna od daty sprzedaży – kiedy rozliczać VAT?
  • Jak określić datę zakończenia dostawy towarów?
  • Różne terminy rozliczeń sprzedaży – wyjątki branżowe.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Zaliczka w VAT 2020 – sposoby i terminy rozliczania.
  • Świadczenia okresowe i ciągłe – moment powstania obowiązku podatkowego.
 4. Biała lista podatników VAT jako narzędzie przy sprzedaży – korzyści i zagrożenia:
  • Rozpoczęcie współpracy z kontrahentem – co jest ważne?
  • Czym są rejestry podatników VAT na stronach MF?
  • Kryteria formalne i transakcyjne analizy białej listy.
  • Wykaz okoliczności, na które należy zwrócić uwagę, aby zachować należytą staranność.
  • Przeprowadzenie transakcji bez ryzyka gospodarczego.
  • Zapłata gotówką i przelewem – problemy podatkowe i finansowe dla firmy.
  • Dochowanie należytej staranności w przypadku płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 5. Sprzedaż a mechanizm podzielonej płatności – procedury specjalne w 2020 r.:
  • Kiedy mechanizm podzielonej płatności należy stosować obowiązkowo a kiedy fakultatywnie?
  • Charakterystyka i cechy nabywcy.
  • Metody ustalania, czy towar lub usługa są w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
  • Ustalanie wartości kwoty do zapłaty za fakturę.
  • Kompensaty, zaliczki i proformy w procedurze split payment.
 6. Faktury sprzedaży i korekta sprzedaży, wpływ na wielkość zobowiązań podatkowych w VAT i terminy korygowania VAT – kazusy VAT 2020:
  • Dane na fakturze, co powinna zawierać faktura – kontrowersje 2020.
  • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym.
  • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy.
  • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – niebezpieczeństwo stosowania.
  • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych.
  • Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce.
  • Faktura korygująca a nota korygująca.
  • Zapłata podatku wykazanego na fakturze – problem pustych faktur a deklaracja VAT-7
  • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe karne skarbowe w związku z fakturowaniem – trendy 2020.
 7. Brak zapłaty za fakturę sprzedaży towarów i usług – jak skutecznie skorzystać z ulgi na złe długi czyli instrukcja dla wierzyciela:
  • Kiedy można skorzystać z ulgi?
  • Konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy.
  • Kiedy korygujemy VAT należny?
  • Jak rozliczyć korektę w deklaracji i JPK_VAT?
  • Jakie zawiadomienia należy złożyć wraz z korektą?
  • Kiedy należy ponownie rozliczyć VAT?
 8. Nowe sankcje i kary w VAT dla podatników w 2020 w transakcjach sprzedaży:
  • Wymogi dokumentacyjne i dowody sprzedaży i zakupu zgodnie z wytycznymi ETS i MF 2019/2020.
  • Analiza przestępstwa karuzelowego pod kątem niebezpieczeństw dla zawieranych kontraktów.
  • Analiza etapów transakcji i kontrahentów potencjalnie dotkniętych działalnością przestępczą.
  • Wytyczne MF dla wszystkich przedsiębiorców odnośnie postępowania przeciwdziałającego nadużyciom podatkowym.
  • Konsekwencje podatkowe i karne związane z udziałem umyślnym i nieumyślnym w przestępstwie gospodarczym.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top