Wyszukiwarka

Podatek VAT w budownictwie

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia (rc) w usługach budowlanych:
  • ryzyko dostawcy związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  • ryzyko odbiorcy związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  • identyfikacja i możliwe metody zapobiegania bądź obniżania ryzyka.
 2. Metodologia rozpoznawania prawidłowej zasady rozliczenia VAT w usługach budowlanych:
  • przy świadczeniu usług pojedynczych,
  • przy świadczeniu usług kompleksowych (usługa + towar),
  • przy świadczeniu usług przez wykonawców i podwykonawców,
  • VAT przy rozliczeniach pomiędzy członkami konsorcjów realizujących kontrakty budowlane,
  • objaśnienia MRiF dotyczące usług budowlanych – analiza i wnioski.
 3. Moment powstania obowiązku w VAT przy świadczeniu usług     budowlanych:
  • omówienie orzecznictwa oraz interpretacji dotyczących rozpoznania momentu powstania obowiązku w VAT przy świadczeniu usług długoterminowych,
  • możliwe metody zapobiegania bądź obniżania ryzyka związanego z wadliwym rozpoznaniem momentu.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top