Wyszukiwarka

Lista płac w 2019 r. - wybrane zmiany

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 r. i ich wpływ na naliczenia na listach płac.
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Programy Emerytalne - podobieństwa i różnice, nowe obowiązki pracodawców, terminy wejścia w życie PPK.
 3. Nowe obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku z nowelizacją przepisów o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.
 4. Absencje pracownicze a E-ZLA w praktyce.
 5. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2019 r.:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • kwoty wolne od potrąceń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • skala podatkowa,
  • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek,
  • minimalna podstawa zasiłkowa,
  • współczynnik urlopowy.
 6. Wynagrodzenie za pracę od brutto do netto w praktyce w 2019 r.:
  • metodologia naliczeń z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze,
  • zaliczka na podatek na liście płac po nowelizacji przepisów,
  • składka zdrowotna niższa niż wyliczona zaliczka na podatek,
  • zwolnienia składkowo-podatkowe po nowelizacji,
  • potrącenia na listach płac wypłacanych za rok ubiegły i bieżący,
  • koszty zakładu pracy.
 7. Jak naliczać na listach płac w 2019 roku:
  • składki na ubezpieczenia społeczne?
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne?
  • zaliczkę na podatek dochodowy?
  • podatek zryczałtowany z umów zlecenia?
  • FP i FGŚP oraz FEP?
  • wypłatę dla zleceniobiorcy i dziełobiorcy, a prawa autorskie i 50% KUP na liście płac?
  • wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej i menedżera na kontrakcie menedżerskim?
 8. Obowiązki pracodawcy na przełomie i początku roku kalendarzowego:
  • wypłata wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego a przełom roku czyli rozliczanie zwolnień lekarskich z ubiegłego miesiąca w praktyce,
  • okres zasiłkowy na przełomie roku,
  • wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2019 r.
 9. Sprawozdania i deklaracje oraz informacje podatkowe za 2018 rok do sporządzenia w 2019 r.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top