fbpx

Wyszukiwarka

Lista płac w 2020 roku - zmiany oraz problemy bieżące

Program

Wykładowca (w zależności od terminu szkolenia):
- Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr
lub
- Monika Jędrzejkowska - specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 r. i ich wpływ na technikę naliczenia list płac.
 2. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2020 r. i wpływ zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na listę płac:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę a dodatek stażowy,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • kwoty wolne od potrąceń - wg różnych schematów wyliczeń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • minimalna podstawa zasiłkowa.
 3. Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac w 2020 r. i w rozliczeniach z ZUS.
 4. Wynagrodzenie za pracę od brutto do netto w praktyce w 2020 r.:
  • metoda naliczeń z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze,
  • zaliczka na podatek na liście płac po nowelizacji przepisów - nowa skala podatkowa, nowy moment pobierania zaliczki 32% na podatek,
  • „zerowy PIT dla młodych” wg nowych zasad,
  • zwolnienia składkowo-podatkowe po nowelizacji.
 5. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny w 2020 r. - współczynnik urlopowy i rozliczanie urlopów na przełomie roku.
 6. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w 2020 r. i na przełomie roku.
 7. Nowy obowiązek płatnika zaliczek na podatek przy wystawianiu PIT-11 za 2019 r.
 8. Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP w 2020 r.
 9. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów z uwzględnieniem wyliczania nowej skali podatkowej i „zerowego PIT dla młodych”: pracownik, zleceniobiorca, dziełobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej i menedżer pracujący w oparciu o kontakt menedżerski.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top