Wyszukiwarka

Lista płac w praktyce dla zaawansowanych

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:
 • 3 - 4 lipca 2019 roku
 • 29 - 30 sierpnia 2019 roku.

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Naliczanie wynagrodzeń w 2019 roku po nowelizacji przepisów.
 2. Parametry płacowe w 2019 roku.
 3. Pracownicze Plany Kapitałowe na listach płac - jak się przygotować do nowych obowiązków pracodawców?
 4. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 5. Wieloskładnikowe listy płac - ćwiczenia w naliczaniu:
  • wynagrodzenia urlopowego w nietypowych przypadkach,
  • ekwiwalentu pieniężnego dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej,
  • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe dla pracownika, który ma oprócz stałej stawki miesięcznej dodatki do wynagrodzenia,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.
 6. Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:
  • ustalenie właściwej podstawy składek,
  • skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej,
  • ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek E i R,
  • wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej,
  • pobranie zaliczki na podatek dochodowy,
  • ustalenie kwoty do wypłaty lub zwrotu.
 7. Zwolnienia lekarskie po terminie wypłaty listy płac w praktyce:
  • pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia,
  • naliczenie należnego świadczenia pieniężnego,
  • krótko i długookresowe zwolnienia lekarskie - podobieństwa i różnice,
  • korekta raportów imiennych,
  • rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia,
  • oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym,
  • korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.
 8. Ciekawe stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe w zakresie wynagrodzeń.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top