Wyszukiwarka

Lista płac w praktyce dla zaawansowanych

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:
- 17 - 18 maja 2018 roku
- 23 - 24 sierpnia 2018 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Naliczanie wynagrodzeń w 2018 roku po nowelizacji przepisów dotyczących świadczeń zwolnionych z opodatkowania i oskładkowania.
 2. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 3. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu:
  • obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek – zmiana stanowiska ZUS po uchwale SN z dnia 2 lutego 2016 r.,
  • dopłaty do wynagrodzenia minimalnego po nowelizacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • wynagrodzenia urlopowego w przypadku podwyżki wynagrodzenia pracownika,
  • ekwiwalentu pieniężnego dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej,
  • wynagrodzenia i dodatki za godziny nadliczbowe dla pracownika, który ma oprócz stałej stawki miesięcznej dodatki do wynagrodzenia,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.
 4. Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:
  • ustalenie właściwej podstawy składek,
  • skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej,
  • ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek E i R,
  • wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej,
  • pobranie zaliczki na podatek dochodowy,
  • ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika.
 5. Zwolnienia lekarskie po terminie wypłaty listy płac w praktyce:
  • pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia,
  • naliczenie należnego świadczenia pieniężnego,
  • krótko i długookresowe zwolnienia lekarskie – podobieństwa i różnice,
  • korekta raportów imiennych,
  • rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia,
  • oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym,
  • korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.
 6. Ciekawe stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe w zakresie wynagrodzeń.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top