fbpx

Wyszukiwarka

KURS "PRAWO DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

  • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
  • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
  • Termin rozpoczęcia: 28-11-2020
  • Termin zakończenia: 21-02-2021
  • Koniec zapisów: 28-11-2020

Cel

Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy.
Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodów specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), główny księgowy (kod zawodu 121101) oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają, co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
- źródła i wykładnie prawa,
- prawo cywilne,
- prawo pracy,
- prawo gospodarcze.
W ramach kursu omawiane będą zasady sporządzania i weryfikacji umów.

Program kursu obejmuje 80 godzin dydaktycznych.


Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Maria Marek - radca prawny, wykładowca z zakresu prawa
  • Pani Krystyna Raczyńska-Styczek - wykładowca z zakresu prawa,
  • Pan Marcin Świerżewski - radca prawny, wykładowca z zakresu prawa.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1 990,00 zł, w tym wpisowe: 120,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1 791,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1 890,50 zł).


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1990,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1791,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1890,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

  • rata 1: 1000,00 zł
  • rata 2: 990,00 zł

Back to top