Wyszukiwarka

Jednolity Plik Kontrolny i kontrola wewnętrzna w firmie - analiza danych, powiązania między danymi, dokumentacja, opublikowane i planowane zmiany w strukturach

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu - 8 godzin wykładowych:
 1. Jednolity Plik Kontrolny - krajowe przepisy prawne, odpowiedzi i komunikaty Ministerstwa Finansów.
 2. Jednolity Plik Kontrolny - ewidencja sprzedaży i zakupu VAT - JPK_VAT i plany zmienionych struktur.
 3. Zasady (polityka) rachunkowości jako podstawa wiedzy dla organów skarbowych o funkcjonowaniu systemu księgowo-podatkowego w jednostce:
  • elementy zasad (polityki) rachunkowości,
  • praktyczne ujęcia zagadnień wyceny i prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • opis systemów informatycznych realizujących funkcje ksiąg rachunkowych.
 4. Jednolite pliki kontrolne na żądanie - analiza wewnętrznych danych:
  • JPK-faktury oraz jego zmiana,
  • JPK-wyciąg bankowy,
  • JPK-magazyn,
  • JPK-księgi rachunkowe.
 5. Spójność księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz dokumentacji podatkowej:
  • bieżąca kontrola zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacja dokumentacji podatkowej.
 6. Sprawozdanie finansowe - JPK-SF w strukturze xml, wyjaśnienia.
 7. Opis procesów biznesowych zachodzących w jednostce:
  • identyfikacja procesów biznesowych,
  • powiązanie procesu biznesowego z dokumentami i zapisami w księgach rachunkowych oraz JPK,
  • odwzorowanie przebiegu procesów biznesowych w systemach informatycznych.
 8. Kontrola wewnętrzna:
  • projektowanie systemu kontroli wewnętrznej w księgowości,
  • sposób przeprowadzania procesu kontrolnego,
  • poprawianie nieprawidłowości systemowych,
  • praktyczne przykłady wdrożeń systemu kontroli wewnętrznej w księgowości.
 9. Wyzwanie dla systemów informatycznych użytkowanych w jednostce.
 10. Praktyczne problemy z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top