Wyszukiwarka

Fakturowanie transakcji VAT - szkolenie nie tylko dla księgowych

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 22-11-2018
 • Koniec zapisów: 22-11-2018
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu
(8 godzin wykładowych):

 1. Obowiązek wystawiania faktur w 2018 roku - kiedy i na jakich zasadach?
  • Zmiany w fakturowaniu VAT od lipca 2018!
  • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury?
  • Kiedy nota, kiedy faktura?
  • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury.
  • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur?
  • Kiedy faktura, kiedy paragon?
  • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem.
 2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?
  • Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych:
   • dokument oznaczony FAKTURA VAT,
   • faktury RR - uwaga zmiany od lipca 2018 r.!,
   • faktury VAT marża - różne branże,
   • faktury VAT-MP - metoda kasowa,
   • faktury WE uproszczone - odwrotne obciążenie,
   • faktury i dokumenty wewnętrzne,
   • faktury korygujące,
   • noty korygujące,
   • duplikaty faktur.
  • Faktury dokumentujące sprzedaż/zakup w transakcjach zagranicznych:
   • faktura dokumentująca WDT,
   • faktura dokumentująca WNT,
   • faktura dokumentująca import usług,
   • faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju,
   • faktura eksportowa,
   • dokumentowanie zakupu zagranicznego.
 3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT, aby nie narażała na sankcje i kary z kks?
  • Obowiązkowe dane faktury.
  • Data wystawienia faktury.
  • Numeracja faktur.
  • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze.
  • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
  • Adres podatnika.
  • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy.
  • Data transakcji.
  • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi.
  • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze.
  • Faktura przy różnych stawkach VAT.
  • Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze.
  • Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”.
  • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy.
  • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze.
  • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze.
  • Adnotacje na fakturze.
  • Faktura z tytułu WDT lub usługi opodatkowanej w innym kraju unijnym.
  • Faktury uproszczone.
  • Kurs waluty na fakturze korygującej.
 4. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania.
  • Co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić? - cechy faktury elektronicznej.
  • Akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur.
  • Sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach.
  • Bezpieczny podpis elektroniczny.
  • Umowa w sprawie EDI.
  • Pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne).
  • Forma faktury korygującej i duplikaty e-faktur.
  • Pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury.
 5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi.
  • Ogólne terminy wystawiania faktur.
  • Warunki dostawy INCOTERMS!
  • Wykonanie usługi - czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
  • Zasadniczy termin wystawienia faktury.
  • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania.
  • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
  • Szczególne terminy wystawiania faktur.
  • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych.
  • Dostawy i druk książek  drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych.
  • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy  i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.
 6. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - obrót zagraniczny.
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  • Świadczenie poza terytorium kraju.
  • Eksport towarów.
  • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  • Import usług a nabycie z montażem.
  • Zaliczki w obrocie zagranicznym - czy i kiedy rozliczamy?
  • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na transakcje zagraniczne.
 7. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania.
  • Jak dokumentować otrzymane zaliczki:
   • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki?
   • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa?
   • Kiedy wystawiamy fakturę końcową?
   • Kiedy rozliczamy fakturę końcową?
   • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
   • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową?
   • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki?
   • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą?
   • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT?
  • Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe:
   • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki.
   • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego.
   • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony.
 8. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT.
  • Korekty krajowe i zagraniczne.
  • Korekty wystawiane i otrzymywane.
  • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących.
  • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej.
  • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku.
  • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji.
 9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi.
  • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK orz unijnym VIES!
  • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie.
  • Dokumentacja handlowa i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury.
  • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury.
  • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz obrocie gospodarczym.
  • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy.
  • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
  • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych.
  • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce.
  • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania.
 10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnika.
  • Faktura - kiedy daje prawo do odliczenia VAT?
   • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku - analiza przypadków z art. 88.
   • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2018.
   • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego.
   • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący.
   • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów.
   • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT.
   • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym.
   • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona.
   • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy.
   • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego.
  • Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT:
   • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2018.
   • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2018 r. - kto i jak odpowiada?
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top