Wyszukiwarka

Zmiany w podatku VAT oraz innych ustawach (KKS i KK) pod hasłem „Walka z nadużyciami w VAT”

Program

Wykładowca: Małgorzata Militz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wprowadzenie odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych dokonywanych przez wykonawców - praktyczne aspekty tych zmian:
  • kogo należy uznawać za podwykonawcę?
  • weryfikacja statusu wykonawcy i nabywcy: na dzień wykonania prac czy na dzień powstania obowiązku podatkowego?
  • zasady opodatkowania usług budowlanych na przełomie roku,
  • ryzyka związane z nieprawidłową kwalifikacją czynności dla świadczącego i nabywającego usługi.
 2. Wprowadzenie sankcji w podatku VAT, związanych z zaniżeniem zobowiązania podatkowego, zawyżeniem kwoty do zwrotu lub kwoty do przeniesienia:
  • omówienie wysokości sankcji oraz okoliczności powodujących zmniejszenie kwoty sankcji,
  • wskazanie przypadków, gdy sankcja nie będzie stosowana,
  • sankcja w wysokości 100% - kiedy organ może zastosować najwyższy wymiar sankcji,
  • wskazanie przypadków, w których sankcja nie będzie stosowana,
  • wysokość odsetek od zaległości podatkowych w sytuacji ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • wskazanie działań, jakie należy przedsięwziąć, by uchronić się od sankcji,
  • zasady ustalania wysokości odsetek w sytuacji wymierzenia sankcji w VAT.
 3. Nowe zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca:
  • moment wykazania podatku należnego i moment ujęcia podatku naliczonego - omówienie zagadnienia na przykładach,
  • konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie odwrotnego obciążenia,
  • konsekwencje zbyt późnego wykazania podatku należnego z tytułu czynności, dla których stosuje się odwrotne obciążanie,
  • korekty faktur (wystawienie, otrzymanie) związane z dokumentowaniem czynności objętych odwrotnym obciążeniem - przykłady prawidłowych ujęć w rejestrach.
 4. Zmiany w zakresie zwrotów w VAT:
  • możliwość przedłużenia terminu zwrotu - w jakich przypadkach, na jaki okres?
  • uprawnienia organów podatkowych do weryfikacji kontrahentów bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w dostawie tego samego towaru,
  • nowe zasady zwrotu przyspieszonego - jakie wymogi należy spełnić, by uzyskać zwrot w termie 25 dni.
 5. Zmiany w zakresie rejestracji podatników i możliwości wyrejestrowania podatników z rejestru VAT:
  • nowe zasady rejestracji podatników VAT,
  • okoliczności wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT, omówienie konsekwencji wyrejestrowania zarówno dla nabywcy jak i sprzedawcy,
  • wprowadzenie odpowiedzialności dla pełnomocników, biorących udział w rejestracji podatników, za zaległości podatkowe powstałe w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji.
 6. Inne zmiany:
  • likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług dla dużych podatników oraz podatników nowych,
  • wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,
  • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną.
 7. Zasady odliczania VAT od zakupu/najmu/leasingu samochodów i wydatków eksploatacyjnych po 1 stycznia 2017 r.
 8. Zmiany dotyczące stosowania kas rejestrujących.
 9. Zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym, mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top