fbpx

Wyszukiwarka

Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Aneta Lech (Pożarowska) - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Biała lista podatników VAT jako narzędzie należytej staranności podatnika - ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  • Jakie informacje znajdują się w nowym rejestrze podatników VAT i czemu mają one służyć?
  • Rachunki bankowe w rejestrze podatników - czemu maja służyć i jakie będą konsekwencje braku ich ujawnienia?
  • Co z rachunkami zagranicznych podatników rozliczających podatek VAT w Polsce?
  • Co z rachunkami wirtualnymi?
  • Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami - kiedy obowiązkowa zapłata na ujawniony rachunek bankowy?
  • Co to jest jednorazowa transakcja i jaki ma wpływ na rozliczenia podatkowe?
  • Sankcje i kary za brak rachunków bankowych.
  • Sankcje i kary za zapłatę na nieujawniony rachunek bankowy.
  • Solidarna odpowiedzialność w VAT.
  • Brak kosztów w PIT/CIT.
  • Jak uniknąć negatywnych konsekwencji w związku z brakiem rachunku bankowego w rejestrze podatników?
  • Jak przygotować się do nowych obowiązków?
 2. Obowiązkowy split payment i solidarna odpowiedzialność podatkowa za rozliczenia VAT - ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  • Od kiedy i na jakich zasadach obowiązuje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności?
  • Przepisy przejściowe w zakresie odwrotnego obciążenia.
  • Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
  • Co nowego na fakturze VAT - elementy obowiązkowe.
  • Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności.
  • MPP a płatność w sklepie i placówce detalicznej (karta kredytowa, płatnicza).
  • Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji (MPP a zaliczka, płatności zbiorcze, nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT).
  • Odpowiedzialność solidarna nabywcy za towary z załącznika Nr 15 na faktury poniżej 15 tys. zł.
  • Jak uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nowymi przepisami?
  • Jak przygotować się do zmian?
 3. Zmiany dotyczące możliwości korzystania z kwartalnych rozliczeń VAT.
  • Wyłączenia możliwości rozliczeń kwartalnych ze względu na nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” - nowy załącznik Nr 15 do ustawy o VAT.
  • Przepisy przejściowe.
 4. Matryca stawek VAT i terminy wejścia w życie nowych regulacji - ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  • Nowe zasady klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT (kody CN i PKWiU z 2015 r.).
  • Nowe załączniki zwierające listę towarów i usług opodatkowanych stawkami 5% i 8% VAT.
  • Zmiany w zakresie stawek VAT na książki i czasopisma - 1 listopad 2019 r.
  • Zmiany w zakresie pozostałych stawek VAT - 1 kwiecień 2020 r.
  • Zmiany dotyczące stosowania VAT w rolnictwie.
  • Wiążąca Informacja Stawkowa - co to jest i jaką będzie pełnić rolę przy ustalaniu stawek VAT?
  • Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej wyłącznie w formie elektronicznej.
 5. Nowe zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej.
  • Faktura dla transakcji uprzednio udokumentowanej paragonem - nowe zasady.
  • Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za faktury wystawione do paragonów bez NIP-u nabywcy.
  • Czy użytkowane kasy fiskalne mają techniczne możliwości podania NIP-u nabywcy na paragonie?
 6. JPK_VAT w nowej odsłonie - ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  • Rola JPK w kontroli podatników.
  • Likwidacja deklaracji VAT i zasady sporządzania i przesyłania nowych plików ewidencyjno-rozliczeniowych JPK_V7M i JPK_V7K.
  • Nowe wymogi ewidencyjne VAT:
   • raportowanie kodu transakcji,
   • raportowanie kodu dokumentu,
   • zmiany w terminach raportowania transakcji udokumentowanych za pomocą kas fiskalnych, do których wystawiono faktury VAT.
  • Terminy wdrożenia nowego JPK_VAT:
   • 1 kwiecień 2020 r. przez dużych podatników,
   • 1 lipiec 2020 r. przez pozostałych podatników.
  • Kary i sankcje za błędy w JPK:
   • kara administracyjna 500 zł,
   • kary grzywny z kks.
 7. Quick fixes - zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych.
  • Nowe wymogi dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
  • Nowe przesłanki do uznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  • Uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych.
  • Nowe zasady i warunki dla składów konsygnacyjnych.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Uwaga program szkolenia może ulec zmianie w zależności od bieżących prac legislacyjnych.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
480,00
(dla członków Stowarzyszenia – 456,00 zł).

Back to top