Wyszukiwarka

VAT 2017 – zmiany od 1 stycznia 2017 r. i w trakcie 2017 r. dotyczące rozliczania VAT w transakcjach krajowych, związana z nimi praktyka skarbowa i wyjaśnienia MF; aktualne problemy rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Kolejne zmiany w zakresie uszczelniania systemu podatkowego wprowadzone w trakcie 2017 r. i ich znaczenie dla rozliczania VAT (np. pakiet przewozowy – 04/05.2017, „metoda podzielonej płatności”, inne rozwiązania – w zależności od bieżącego stanu prac legislacyjnych).
 2. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r. i związana z nimi praktyka skarbowa i wyjaśnienia MF:
  • rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych; zmiany dla branży budowlanej; kiedy odwrotne obciążenie a kiedy nie? Wyjaśnienia i interpretacje MF i praktyka rozliczeń podatników,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – 30% albo 100% („dodatkowa sankcja w VAT”),
  • zmiany zasad rejestracji podatników jako podatników VAT czynnych; odpowiedzialność solidarna pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe tego podatnika,
  • zmiany zasad wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych i ich konsekwencje; zagrożenia dla uczciwych podatników; „przywracanie rejestracji”,
  • zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego (200 tys. zł); problem powrotu do zwolnienia,
  • zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy i praktyka ich stosowania,
  • zmiany w zakresie zwolnień z opodatkowania – m.in. usługi likwidacji szkód; zakres usług wyłączonych ze zwolnienia od 1 lipca 2017r.,
  • zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
 3. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz posługiwanie się „pustymi fakturami” .
 4. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie praktyki stosowania przepisów dotyczących rozpoznawania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, kursów walut, odliczania podatku naliczonego, w tym związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych, kwalifikacji zdarzeń gospodarczych z perspektywy VAT w zakresie czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu; stosowanie JPK i inne aktualne problemy rozliczeń VAT w transakcjach krajowych.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top