Wyszukiwarka

Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia problemowe

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 29-08-2017
 • Koniec zapisów: 29-08-2017
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przychody podatkowe:
  • Przyporządkowanie przychodów do właściwego okresu – przedpłaty i zaliczki, usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, przychody kasowe i in.
  • Dotacje dla osób fizycznych - ograniczenie zwolnienia od 2017 r.
  • Przychody z nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych.
  • Rzeczowe wykonanie zobowiązań - rzeczowe dywidendy i inne przypadki powstawania przychodu, skutki podatkowe po stronie wierzyciela i dłużnika.
 2. Aporty do spółek kapitałowych:
  • Przychody z objęcia udziałów oraz nowe zasady amortyzacji aportów - zmiany od 1 stycznia 2017 r.
  • Ustalanie kosztów uzyskania przychodów z objęcia udziałów.
  • Aport czy wkład gotówkowy - konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy.
  • Sprzedaż przedmiotu aportu przez spółkę.
 3. Koszty zapłacone gotówką jako koszty niepodatkowe - zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 4. Korekta kosztów i przychodów - wdrożenie zmian z 2016 r.
 5. Koszty podatkowe - wybrane zagadnienia:
  • Reprezentacja a reklama.
  • Wydatki na rzecz pracowników - w tym zagadnienie przychodów ze stosunku pracy.
  • Kary umowne i odszkodowania.
  • Puste faktury.
 6. Wybrane zagadnienia problemowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w walutach obcych:
  • Własna waluta obca, a różnice kursowe.
  • Przewalutowanie zobowiązań i wierzytelności, w tym pożyczek i kredytów - porównanie bilansowej i podatkowej metody ustalania różnic kursowych.
  • Różnice kursowe w metodzie bilansowej - przykłady odrębności w stosunku do metody podatkowej.
  • Potrącenie rozrachunków w walutach obcych, w tym rozrachunków dwuwalutowych.
 7. Podatek u źródła z tytułu przychodów wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów - wybrane zagadnienia, zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 r.
 8. Nowa stawka podatku CIT.
 9. Kwota wolna od podatku w 2017 r. a ustalenie zaliczki na PIT, w tym przez płatnika.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
430,00
(dla członków Stowarzyszenia – 408,50 zł).

Back to top