fbpx

Wyszukiwarka

Arkusz Excel w płacach

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 22-02-2020
 • Koniec zapisów: 22-02-2020
 • Wykładowcy: Rumszus Bożenna

Program

Wykładowca: Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu EXCEL


Program kursu – 8 godzin wykładowych:

 1. Przetwarzanie oraz redakcja danych osobowych i płacowych pracowników z użyciem wybranych funkcji arkusza EXCEL. Przykłady zastosowania:
  • funkcji tekstowych (w tym funkcji do rozdzielania i łączenia tekstu),
  • funkcji daty i funkcji czasu,
  • funkcji statystycznych  (w tym  funkcji naliczającej średnią arytmetyczną i medianę).
 2. Zastosowanie formuł warunkowych i podsumowywujących w rozliczaniu wynagrodzeń:
  • przykład formuły warunkowej wspomagającej  naliczanie i weryfikację wynagrodzeń,
  • przykład formuły warunkowej do prezentacji danych (wyróżnianie kolorem wybranych wyników rozliczenia),
  • przykład komunikatu ostrzegawczego i podpowiedzi.
 3. Raportowanie danych z rozliczenia wynagrodzeń. Przykłady:
  • filtrowania i sortowania danych,
  • łączenia danych - konsolidacji danych cząstkowych w tabeli zbiorczej,
  • konsolidacji danych z sumowaniem danych cząstkowych.
 4. Wykorzystanie tabel przestawnych w raportowaniu danych płacowych (wynagrodzeń, kosztów uzyskania przychodu, składek przekazywanych do ZUS, zaliczki na PDOF, itp.): 
  • ogólne zasady działania tabel przestawnych,
  • przykład grupowania danych w tabeli przestawnej,
  • zmiana danych źródłowych w tabeli przestawnej,
  • filtrowanie danych z użyciem fragmentatora.
 5. Wymiana danych pomiędzy programami: kadrowo-płacowym, PŁATNIK ZUS, a arkuszem EXCEL:
  • przeniesienie danych z programu PŁATNIK ZUS do arkusza EXCEL,
  • zmiana formatu zapisu liczb w danych wczytanych do arkusza EXCEL,
  • zapis  danych z arkusza EXCEL do pliku w formacie PDF.
 6. Zastosowanie sum częściowych i funkcji wyszukiwania w analizie danych płacowych:
  • przykład użycia sum częściowych,
  • przykład użycia funkcji:  WYSZUKAJ.PIONOWO(),
 7. Praca z formułami zagnieżdżonymi:
  • przykład zastosowania funkcji warunkowej,
  • przykład na niestandardowy format liczby,
  • przykład połączenia funkcji warunkowej z funkcją wyszukiwania.
 8. Ochrona danych w arkuszu EXCEL:
  • ukrywanie arkuszy, kolumn i wierszy,
  • zabezpieczenie przed zmianami zawartości wybranych komórek,
  • zabezpieczenie przed zmianami skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 9. Drukowanie danych z arkusza EXCEL:
  • ustawienia drukowania,
  • przykład „drukowania” do pliku.
 10. Wykorzystanie danych z arkusza EXCEL w korespondencji seryjnej w WORD:
  • wstawianie i edycja pól korespondencji seryjnej,
  • przykład pisma do pracowników z wykorzystaniem korespondencji seryjnej.
 11. Makropolecenie:
  • przykład rejestracji makra,
  • praca z zarejestrowanym makropoleceniem.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
350,00
(dla członków Stowarzyszenia – 270,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 300,00 zł).

Back to top