Wyszukiwarka

Podatki dochodowe w 2019 r.

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 21-11-2018
 • Koniec zapisów: 21-11-2018
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w opodatkowaniu przychodów z nieruchomości.
 2. Zmiany dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych.
 4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - projektowane zmiany w obowiązujących przepisach, m. in.:
  • zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności;
  • zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej w PIT;
  • podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym;
  • umożliwieniu - pod określonymi warunkami - posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji;
  • wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%;
  • koszty podatkowe z tytułu finansowania własnego (notional interest deduction - NID).
 5. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - projektowane zmiany, m. in.:
  • podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro;
  • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem - przedsiębiorcą;
  • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł;
  • likwidacja dodatkowych obowiązków informacyjnych w podatkach dochodowych.
 6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje obszerne zmiany w podatkach dochodowych - projektowane nowe rozwiązania, m. in.:
  • wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych;
  • wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności;
  • wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);
  • zmiana przepisów o dokumentacjach podatkowych i transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 7. Inne zmiany według stanu legislacji na dzień szkolenia.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top