Wyszukiwarka

Wybrane zagadnienia z podatku VAT

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 23-11-2018
 • Koniec zapisów: 23-11-2018
 • Wykładowcy: Tomala Grzegorz

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podzielona płatność w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
  • stosowanie podzielonej płatności w przypadku wykorzystywania do działalności gospodarczej rachunków typu ROR,
  • skuteczność stosowania na fakturach adnotacji odnoszących się do niestosowania podzielonej płatności,
  • nienależne i pomyłkowe wpłaty otrzymane na rachunek VAT,
  • konsekwencje popełnienia błędu w nr faktury lub NIP przy dokonywaniu płatności na rachunek VAT,
  • podzielona płatność, a ulga na złe długi,
  • zwrot nadwyżki podatku naliczonego na rachunek VAT.
 2. Przygotowanie do wdrożenia kas online:
  • termin wejścia w życie przepisów o kasach online,
  • branże które będą musiały stosować kasy online na konkretny moment,
  • ulga przy zakupie kasy online,
  • możliwość stosowania tradycyjnych kas fiskalnych.
 3. Podatek naliczony:
  • termin otrzymania faktury, a termin odliczenia podatku naliczonego,
  • świadczenie incydentalnych usług zwolnionych z VAT, np. pożyczki udzielane pracownikom, a obowiązek proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego,
  • odliczanie podatku od usług niematerialnych - zwiększone ryzyko zakwestionowania odliczenia,
  • odliczanie VAT w sytuacji czynności objętych odwrotnym obciążeniem,
  • odliczenie VAT z faktury zapłaconej przez ubezpieczyciela.
 4. Inne wybrane zagadnienia:
  • opodatkowanie wydawanych kalendarzy firmowych, upominków świątecznych itp.,
  • wystawianie faktur do pagonów - kwestia NIP na paragonie,
  • obowiązek sporządzania JPK faktura (JPK_FA) w stosunku do faktur wystawianych ręcznie,
  • sprzedaż po cenie odbiegającej od warności rynkowej - podstawa opodatkowania,
  • sprzedaż towaru w opakowaniu - ustalanie podstawy opodatkowania i właściwej stawki VAT,
  • stosowanie i rozliczanie rabatów pośrednich,
  • stosowanie stawek obniżonych dla refakturowanych usług,
  • w jakich sytuacjach płatności otrzymane przed dostawą nie podlegają opodatkowaniu VAT.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top