fbpx

Wyszukiwarka

VAT 2020 - transakcje krajowe: zmiany w przepisach i aktualna praktyka

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Klasyfikacja zmian w VAT w 2020 r.:
  • zmiany od 1 stycznia 2020 r.;
  • zmiany od 1 kwietnia 2020 r.;
  • zmiany od 1 lipca 2020 r.;
  • pozostałe zmiany;
  -  ich zakres i znaczenie dla podatników.
 2. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT, zmiany w zakresie JPK, likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K:
  • zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT - nowe wymogi „znaczniki” transakcji i ich znaczenie; błędy w ewidencji i zasady ich korygowania;
  • nowa struktura JPK (JPK-VDEK) - połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K), likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K;
  • sankcje za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji;
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
 3. Nowa matryca stawek VAT:
  • nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT (CN i PKWiU);
  • zmiany w zakresie stosowanych stawek VAT;
  • Wiążąca Informacja Stawkowa - rozwiązanie służące minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników VAT,  zasady uzyskania WIS i jej rola, przepisy przejściowe;
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
 4. „NIP na paragonie”, jako warunek wystawienia faktury, „NIP na paragonie” a faktura uproszczona, kasa fiskalna w formie aplikacji i e-paragon:
  • nowe zasady fakturowania sprzedaży paragonowej i ujęcia takich faktur w ewidencji VAT („NIP na paragonach”), „NIP na paragonie” a faktura uproszczona, przepisy przejściowe i ich znaczenie, konsekwencje (sankcje) w przypadku nieprawidłowości;
  • wdrożenie procedur organizacji sprzedaży w związku z obowiązkiem umieszczania na paragonach numerów NIP nabywców będących podatnikami;
  • terminy zmiany kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line;
  • kasa fiskalna w formie aplikacji i e-paragon.
 5. Wykaz podatników VAT - „biała lista podatników” w świetle aktualnej praktyki skarbowej i planowanych zmian:
  • wykaz podatników VAT a dochowanie należytej staranności przez nabywcę;
  • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku weryfikacji kontrahentów przy zastosowaniu wykazu i braku zapłaty należności na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy wykazany w wykazie (zakwestionowanie odliczenia podatku naliczonego, solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy, brak kosztu podatkowego);
  • zakres informacji o podatnikach prezentowanych w wykazie;
  • wdrożenie procedur weryfikacji kontrahentów przy wykorzystaniu „białej listy podatników”.
 6. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w świetle aktualnej praktyki skarbowej i planowanych zmian:
  • zakres zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności;
  • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku zastosowania obligatoryjnej podzielonej płatności (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT, sankcja VAT, odpowiedzialność z KKS, brak kosztu podatkowego), w jakich przypadkach można uniknąć negatywnych konsekwencji;
  • wymogi dotyczące rachunków bankowych;
  • wymogi w zakresie fakturowania;
  • zbiorcze płatności w mechanizmie podzielonej płatności;
  • wdrożenie procedur weryfikacji transakcji pod kątem zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
 7. Pozostałe planowane zmiany (w zależności od stanu prac legislacyjnych).
 8. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych - przegląd wybranych aktualnych orzeczeń sądowych i praktyki skarbowej.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top