Wyszukiwarka

VAT 2019 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych, aktualne najważniejsze problemy i obszary ryzyka

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Terminy kursów:
-
28 i 31 maja 2019 roku
- 11 i 28 czerwca 2019 roku
- 10 - 11 lipca 2019 roku
- 27 - 28 sierpnia 2019 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

I. Zmiany w rozliczaniu transakcji międzynarodowych od 1 stycznia 2019 r. - usługi cyfrowe.

II. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji usługowych.
 1. Świadczenie usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (eksport usług):
  • identyfikacja usług opodatkowanych poza terytorium kraju z perspektywy przedmiotu usługi i statusu nabywcy,
  • zasady powstania „obowiązku podatkowego” (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),
  • podstawa opodatkowania i kursy walut,
  • fakturowanie,
  • korygowanie obrotu,
  • rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju - deklaracje i ewidencje,
  • przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków eksportu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).
 2. Import usług:
  • identyfikacja przypadków importu usług - kiedy trzeba rozliczyć import usług,
  • zasady powstania obowiązku podatkowego (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),
  • podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie obrotu, stawki VAT - w tym w przypadku zmiany stawki, dokumentowanie importu usług,
  • zasady rozliczania podatku naliczonego,
  • przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków importu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).
 3. „Refakturowanie usług” w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym – problemy kwalifikacji, dokumentowania (faktura, nota) i rozliczania VAT na przykładzie:
  • przenoszenia kosztów delegacji,
  • refakturowanie a „koszty wyłożone” - na czym polega i jak identyfikować – co, kiedy ma miejsce?
III. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia oraz ewentualne projekty zmian.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.I. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych.
 1. Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
  • obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),
  • ustalenia podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania,
  • wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,
  • prawidłowości stosowania stawki 0%, albo uznania, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce,
  • korygowania rozliczeń ze względu na braki dokumentacyjne,
  • dokumentowania fakturami, fakturami korygującymi i ewidencjonowania,
  • najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
 2. Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji zakupowych: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
  • obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),
  • ustalenia podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania,
  • wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,
  • prawidłowości ustalenia wysokości podatku należnego (stawki),
  • ewidencjonowania,
  • warunków i zasad rozliczania podatku naliczonego,
  • najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
II. Problemy rozliczania transakcji wielostronnych.
 1. Zasady kwalifikacji - praktyczne aspekty mające wpływ na prawidłowość rozliczenia transakcji wielostronnych - na co koniecznie zwracać uwagę?
 2. Zasady ujęcia w ewidencji i deklaracji VAT.
 3. Procedura uproszczona.
III. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia oraz ewentualne projekty zmian.
IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top