Wyszukiwarka

VAT 2019 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych, aktualne najważniejsze problemy i obszary ryzyka

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji usługowych.
  • Świadczenie usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (eksport usług):
   • identyfikacja usług opodatkowanych poza terytorium kraju z perspektywy przedmiotu usługi i statusu nabywcy,
   • zasady powstania „obowiązku podatkowego” (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),
   • podstawa opodatkowania i kursy walut,
   • fakturowanie,
   • korygowanie obrotu,
   • rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju - deklaracje i ewidencje,
   • przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków eksportu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).
  • Import usług:
   • identyfikacja przypadków importu usług - kiedy trzeba rozliczyć import usług,
   • zasady powstania obowiązku podatkowego (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),
   • podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie obrotu, stawki VAT – w tym w przypadku zmiany stawki, dokumentowanie importu usług,
   • zasady rozliczania podatku naliczonego,
   • przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków importu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).
  • „Refakturowanie usług” w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym - problemy kwalifikacji, dokumentowania (faktura, nota) i rozliczania VAT na przykładzie:
   • przenoszenia kosztów delegacji,
   • przenoszenia kosztów usług zakupionych w związku z realizacją kontraktu,
   • przenoszenia kosztów wspólnego przedsięwzięcia (np. współorganizacji targów),
   • refakturowanie a „koszty wyłożone” - na czym polega i jak identyfikować - co, kiedy ma miejsce?
 2. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych.
  • Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
   • obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),
   • ustalenia podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania,
   • wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,
   • prawidłowości stosowania stawki 0%, albo uznania, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce,
   • korygowania rozliczeń ze względu na braki dokumentacyjne,
   • dokumentowania fakturami, fakturami korygującymi i ewidencjonowania,
   • najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
  • Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji zakupowych: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
   • obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),
   • ustalenia podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania,
   • wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,
   • prawidłowości ustalenia wysokości podatku należnego (stawki),
   • ewidencjonowania,
   • warunków i zasad rozliczania podatku naliczonego,
   • najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
 3. Problemy rozliczania transakcji wielostronnych.
  • Zasady kwalifikacji - praktyczne aspekty mające wpływ na prawidłowość rozliczenia transakcji wielostronnych - na co koniecznie zwracać uwagę?
  • Zasady ujęcia w ewidencji i deklaracji VAT.
  • Procedura uproszczona.
 4. Zmiany w VAT na 2019 r. i ich znaczenie dla rozliczania transakcji międzynarodowych (wg stanu prac legislacyjnych).
 5. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top