Wyszukiwarka

Korygowanie dokumentacji płacowej w praktyce

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie prawa pracy i płac

Program kursu - 8 godzin wykładowych:

 1. Rozliczenia z ZUS składek zleceniobiorców po 1 stycznia 2016 roku na skutek:
  • opłacenia obowiązkowych składek społecznych od przychodu zleceniobiorcy, w przypadku, gdy składki te okazały się nieobowiązkowe,
  • braku składek społecznych, gdy zleceniobiorca osiągnął przychód z innego tytułu poniżej wynagrodzenia minimalnego,
  • zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
 2. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek, czyli najczęściej spotykana korekta wcześniejszych naliczeń listy płac:
  • wyliczenia składki zdrowotnej – dlaczego mamy z tym problem?
  • zaliczka na podatek dochodowy – gdzie się mylimy?
  • wysokość do wypłaty dla pracownika – jak poprawnie wyliczyć zwrot?
 3. Niedopłata składek społecznych i składki zdrowotnej na skutek:
  • błędnego oświadczenia ubezpieczonego,
  • przychodu, który nie został uwzględniony w podstawie składek,
  • przekroczonego limitu zwolnienia składkowego.
 4. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, gdy:
  • wynagrodzenie chorobowe uznane zostaje za zasiłek,
  • wypadek pracownika na liście płac rozliczamy z opóźnieniem,
  • nadpłacono wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej.
 5. Rozliczenie nadpłat wynagrodzenia spowodowanych dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty listy płac, w przypadku, jest to jest:
  • nieobecność krótkotrwała,
  • długotrwałe zwolnienie lekarskie,
  • choroba byłego pracownika.
 6. Błędne zaklasyfikowanie umowy cywilno-prawnej w praktyce, czyli:
  • korekta wynikająca z uznania umowy zlecenia jako umowy o pracę,
  • wyliczenia wynikające z zamiany umowy o dzieło na umowę zlecenia,
  • niedopłata składek ZUS, gdy kontrakt menedżerski rozliczono jak umowę o dzieło.
 7. Przykładowe rozliczenia wartości skorygowanych danych z listy płac na dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i US.
 8. Najnowsze stanowiska urzędowe dotyczące korygowania naliczeń płacowych i dokumentacji rozliczeniowej.
 9. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
430,00
(dla członków Stowarzyszenia – 408,50 zł).

Back to top