Wyszukiwarka

Koszty w podatkach dochodowych w 2019 r.

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 21-02-2019
 • Koniec zapisów: 21-02-2019
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wdrożenie zmian przepisów w 2018 r. wpływające na rozliczenie kosztów podatkowych, m. in.:
  • Ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych - art. 15e CIT.
  • Uchylenie przepisów o cienkiej kapitalizacji i nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek i inne koszty finansowania dłużnego - art. 15c i art. 15ca CIT.
  • Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym w podatku PIT.
  • Koszty związane z uprzednio zbytymi niektórymi  aktywami jako koszty niepodatkowe.
  • Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika.
  • Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych.
 2. Koszty podatkowe - moment potrącenia i zasady korekty kosztów:
  • Koszty pośrednie - dzień poniesienia i moment potrącenia kosztu podatkowego w świetle rozbieżności poglądów MF i sądów administracyjnych.
  • Problematyka ujęcia faktur korygujących i innych zdarzeń powodujących korektę kosztów.
  • Koszty wynagrodzeń.
 3. Samochody osobowe w działalności gospodarczej:
  • Zagadnienia problemowe w stanie prawnym do 31 grudnia 2018 r. - leasing a najem długoterminowy, samochód osobowy w działalności gospodarczej osoby fizycznej – szczególne rozwiązania na gruncie interpretacji Dyrektora KIS.
  • Zmiany w zakresie kosztów podatkowych używania samochodów osobowych i ich amortyzacji; nowe zasady rozliczenia kosztów leasingu i najmu długoterminowego.
 4. Zmiany przepisów na 2019 r.:
  • Ulga na złe długi - problematyka kosztów wynikających z niezapłaconych zobowiązań.
  • Koszty pracy małżonka.
  • Koszty podatkowe z tytułu finansowania własnego (notional interest deduction - NID).
 5. Koszty podatkowe z tytułu reprezentacji, promocji i reklamy:
  • Koszty reprezentacji, a promocja i reklama.
  • Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Integracja pracowników i kontrahentów.
  • Kongresy, szkolenia i konferencje.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top