Wyszukiwarka

Fakturowanie w 2019 r. – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Klasyfikacja zmian w VAT procedowanych w 2019 r.:
  • Zmiany od 1 września 2019 r.
  • Zmiany od 1 listopada 2019 r.
  • Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
  • Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
  • Zmiany od 1 lipca 2020 r. i ich znaczenie dla fakturowania: zmiany w zakresie elementów treści faktury (np. obligatoryjna podzielona płatność), wymogi dotyczące fakturowania sprzedaży paragonowej (NIP na paragonie), faktury elektroniczne, nowa matryca stawek VAT, ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego, odwrotne obciążenie (pozostałe zagadnienia wg stanu prac legislacyjnych).
 2. Faktury:
  • Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
  • Kiedy trzeba wystawić fakturę?
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Fakturowanie a kasy fiskalne.
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Kwota netto a kwota brutto.
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej.
  • Anulowanie faktury – a co z elektroniczną fakturą?
  • Puste faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie powoduje?
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Elektroniczne duplikaty.
  • Fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych.
  • Faktura a transakcje międzynarodowe.
  • Faktura a VAT naliczony.
  • Błędy w fakturowaniu.
 3. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca.
  • Faktury korygujące zbiorcze i za okres.
  • Elektroniczne faktury korygujące.
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy – co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy.
  • Faktury korygujące a ryzyka podatkowe.
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
 4. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 5. Refakturowanie:
  • Świadczenia kompleksowe a refakturowanie.
  • Refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.    
 6. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top