fbpx

Wyszukiwarka

Fakturowanie w 2020 r. - szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur

Pozostałe terminy

 • Zobacz 21-05-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Klasyfikacja zmian w VAT procedowanych w 2020 r.:
  • Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
  • Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
  • Zmiany od 1 lipca 2020 r.
  • Pozostałe zmiany.
  - i ich znaczenie dla fakturowania: wymogi dotyczące fakturowania sprzedaży paragonowej - „NIP na paragonie”, „NOP na paragonie” a faktura uproszczona, pozostałe zagadnienia wg stanu prac legislacyjnych.
 2. Faktury:
  • Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
  • Kiedy trzeba wystawić fakturę?
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Fakturowanie a kasy fiskalne.
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Kwota netto a kwota brutto.
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej.
  • Anulowanie faktury - a co z elektroniczną fakturą?
  • Puste faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie powoduje?
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Elektroniczne duplikaty.
  • Fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych.
  • Faktura a transakcje międzynarodowe.
  • Faktura a VAT naliczony.
  • Błędy w fakturowaniu.
 3. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca.
  • Faktury korygujące zbiorcze i za okres.
  • Elektroniczne faktury korygujące.
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy - co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy.
  • Faktury korygujące a ryzyka podatkowe.
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
 4. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 5. Refakturowanie:
  • Świadczenia kompleksowe a refakturowanie.
  • Refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.
 6. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top