Wyszukiwarka

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 19-01-2019
 • Termin zakończenia: 07-07-2019
 • Koniec zapisów: 19-01-2019
 • Wykładowcy: Zasiewska Katarzyna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 23-02-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 26-02-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 02-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 30-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 04-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 13-04-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 24-04-2019: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 26-04-2019: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 27-04-2019: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 23-05-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 25-05-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 15-06-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Agnieszka Cicha - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Zbigniew Grzesikiewicz - biegły rewident,
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa - biegły rewident,
 • Pani Henryka Makowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Dorota Nieborek – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.270,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.843,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.056,50 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Planowane terminy zajęć

STYCZEŃ 2019: 19, 20

LUTY 2019: 2, 3, 16, 17, 23

MARZEC 2019: 9, 10, 23, 24, 31

KWIECIEŃ 2019: 6, 7, 27, 28

MAJ 2019: 12, 25, 26

CZERWIEC 2019: 1, 2, 15, 16, 29, 30

LIPIEC 2019: 7

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4270,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3843,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4056,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1070,00 zł
 • rata 4: 1000,00 zł
Brak miejsc

Back to top