Wyszukiwarka

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Termin rozpoczęcia: 23-04-2018
 • Termin zakończenia: 20-12-2018
 • Koniec zapisów: 23-04-2018
 • Wykładowcy: Matyjasek Agata

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-05-2018: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Cicha - wykładowca SGH,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Zbigniew Grzesikiewicz - biegły rewident,
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa - biegły rewident,
 • Pani Henryka Makowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4220,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3798,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4009,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1020,00 zł
 • rata 4: 1000,00 zł
Brak miejsc

Back to top