Wyszukiwarka

BILANS 2018 DLA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH – ASPEKTY RACHUNKOWE I PODATKOWE

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 13-02-2019
 • Koniec zapisów: 13-02-2019
 • Wykładowcy: Wojas Wanda

Program


Moduł ten obejmuje 16 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu dwóch dni.

Wykładowca: Wanda Wojas – biegły rewident

Terminy kursu: 13 - 14 lutego 2019 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Rachunkowość w instytutach badawczych oraz instytutach naukowych PAN
  • Podstawy prawne funkcjonowania  instytutów badawczych i naukowych PAN, z uwzględnieniem zmian przepisów w 2018 roku
  • Zasady sporządzania bilansu, w tym:
   • zasady wyceny aktywów i pasywów
   • prezentacja aktywów i pasywów
  • Zasady sporządzania rachunku zysków i strat
   • ujawnianie przychodów i kosztów
   • ustalanie wyniku finansowego
  • Analiza szczególnych zagadnień  
   • dotacje podmiotowe i celowe w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
   • koszty prac badawczych i rozwojowych
   • środki trwałe, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11
 2. Podatek dochodowy bieżący za 2018 rok
  1. Ustalanie przychodów i kosztów podatkowych oraz dochodu podatkowego/straty, z uwzględnieniem zmian przepisów w zakresie wyodrębnienia źródła zyski kapitałowe, kosztów finasowania dłużnego oraz kosztów amortyzacji
  2. Zwolnienia przedmiotowe, z uwzględnieniem różnych rodzajów dochodów wolnych występujących w jednostkach badawczo-naukowych i zasady ich ujawniania w CIT-8/0
  3. Zasady rozliczania straty podatkowej w związku z wyodrębnionym źródłem zyski kapitałowe
  4. Polityka rachunkowości a obowiązki wynikające z rozliczeń podatkowych
  5. Przegląd wydanych w 2018 r. interpretacji podatkowych i wyroków sądowych w zakresie podatku CIT
 3. Inne wprowadzone w 2018 r zmiany przepisów podatkowych (VAT, PIT, podatek od nieruchomości)
 4. Analiza zgłoszonych problemów i dyskusja

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top