Wyszukiwarka

Podatki dochodowe w 2018 roku

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 20-11-2017
 • Koniec zapisów: 20-11-2017
 • Wykładowcy: Liss Piotr

Pozostałe terminy

Program

Wykładowcy: Tomasz Beger – doradca podatkowy, Piotr Liss - doradca podatkowy

Terminy kursu: 20 listopada 2017 roku (p. Piotr Liss), 15 grudnia 2017 roku (p. Piotr Liss), 10 stycznia 2018 roku (p. Piotr Liss), 18 stycznia 2018 roku (p. Tomasz Beger), 7 lutego 2018 roku (p. Piotr Liss)

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przegląd zmian w CIT i PIT obowiązujących od 2016 r. (m.in. cienka kapitalizacja, dywidendy rzeczowe, samochody służbowe na cele prywatne).
 2. Zmiany w CIT i PIT obowiązujące od 2017 r.:
  • wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP,
  • wprowadzenie klauzuli beneficial owner,
  • 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
  • płatności bezgotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,
  • nowe zasady opodatkowania aportów,
  • wprowadzenie nowych zasad rozliczania tzw. wymiany udziałów,
  • jednorazowa amortyzacja dla nowych składników majątku,
  • rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r. (m.in. nowe limity transakcyjne, nowy zakres dokumentacji oraz nowe obowiązki informacyjne).
 3. Zmiany w CIT i PIT dla przedsiębiorców planowane  na 2018 r.:
  • nowe zasady dotyczące PGK, 
  • podział dochodów na źródła ich uzyskiwania,
  • dochody i zasady opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych,
  • nowe zasady ustalania dochodów przy łączeniu i podziale podmiotów,
  • nowe zasady opodatkowania zbycia wierzytelności,
  • opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń po stronie świadczeniodawcy,
  • nowe zasady potrącalności kosztów w czasie,
  • zmiana zasad dotyczących potrącalności odsetek,
  • nowe zasady dotyczące ograniczenia kosztów usług doradczych,
  • wyższe limity jednorazowej amortyzacji,
  • zmiany w zakresie CFC (zagranicznych spółek kontrolowanych),
  • wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych,
  • nowe zasady poboru podatku u źródła od wypłat do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • wyłączenie z kosztów płatności na niezarejestrowany rachunek.
 4. Najważniejsze zmiany po wejściu w życie konwencji multilateralnej (MLI).
 5. Zmiany w PIT dotyczące pozostałych podatników: 
  • wprowadzenie urzędowego wzoru oświadczenia,
  • unormowanie zwolnienia przedmiotowego w zakresie gier hazardowych,
  • zwiększenie oraz zniesienie niektórych limitów zwolnienia  z PIT,
  • wprowadzenie nowych kategorii przychodów zwolnionych  z PIT,
  • określenie zasad wyznaczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia papierów wartościowych,
  • zmiana limitu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób wykonujących twórcze zawody,
  • wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od aktywów otrzymanych  pod tytułem darmym,
  • wprowadzenie zasad opodatkowania programów motywacyjnych,
  • likwidacja obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • zmiana w wydatkach podlegających odliczeniu od dochodu,
  • modyfikacja wysokości kwoty wolnej od podatku,
  • zmiany w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top