Wyszukiwarka

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 19-01-2019
 • Termin zakończenia: 30-03-2019
 • Koniec zapisów: 19-01-2019
 • Wykładowcy: Marciniak Angelika

Pozostałe terminy

 • Zobacz 19-02-2019: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 20-02-2019: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 23-02-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 16-03-2019: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 16-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 22-03-2019: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 02-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 13-04-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 25-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 26-04-2019: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 11-05-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 13-05-2019: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 15-06-2019: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 15-06-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Monika Chodoń - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska - Kociszewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Anita Ćwik - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Dariusz Filip - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha - biegły rewident,
 • Pani Angelika Marciniak - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Skórzewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Maciej Soprych - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Białas - Szymańska - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Jan Wąsik – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictw wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.940,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.746,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.843,- zł.).

Planowane terminy zajęć

STYCZEŃ 2019: 19, 20

LUTY 2019: 2, 3, 16, 17

MARZEC 2019: 2, 3, 16, 17, 30


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1940,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1746,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1843,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 940,00 zł
Brak miejsc

Back to top