fbpx

Wyszukiwarka

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 30-01-2021
 • Termin zakończenia: 10-04-2021
 • Koniec zapisów: 30-01-2021
 • Wykładowcy: Ćwik Anita

Pozostałe terminy

 • Zobacz 10-02-2021: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 06-03-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 20-03-2021: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 15-04-2021: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 20-04-2021: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 08-05-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 12-05-2021: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 28-05-2021: piątki i niedziele piątek od 17:00, niedziela od 9:00 dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 19-06-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej,
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Małgorzata Białas-Szymańska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Monika Chodoń - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Anna Ciosek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska - Kociszewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Anita Ćwik - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Dariusz Filip - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Jarosław Pawłowski - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Sender - biegły rewident,wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1 990,00 zł, w tym wpisowe: 120,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 1 791,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1 890,50 zł).


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1990,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1791,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1890,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 990,00 zł
Brak miejsc

Back to top