fbpx

Wyszukiwarka

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 21-11-2020
 • Termin zakończenia: 20-02-2021
 • Koniec zapisów: 21-11-2020
 • Wykładowcy: Sender Ewa

Pozostałe terminy

 • Zobacz 24-09-2020: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 26-09-2020: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 26-09-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 17-10-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 20-10-2020: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 28-10-2020: poniedziałki i środy w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 07-11-2020: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 11-12-2020: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 14-12-2020: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 19-12-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej, 
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Małgorzata Białas-Szymańska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Monika Chodoń - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska - Kociszewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Anita Ćwik - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Dariusz Filip - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha - biegły rewident,
 • Pani Angelika Marciniak - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Jarosław Pawłowski - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Sender - biegły rewident,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Planowane terminy zajęć

LISTOPAD 2020: 21, 22
GRUDZIEŃ 2020: 5, 6, 19, 20
STYCZEŃ 2021: 16, 17
LUTY 2021: 6, 7, 20

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1950,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1755,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1852,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 950,00 zł

Back to top