Wyszukiwarka

Faktura VAT - zasady dokumentacji i ewidencji

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 14-11-2018
 • Koniec zapisów: 14-11-2018
 • Wykładowcy: Tomala Grzegorz

Pozostałe terminy

 • Zobacz 25-01-2019: szkolenie

Program


Wykładowca: Grzegorz Tomala - doradca podatkowy

Program kursu - 8 godzin wykładowych:

 1. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT:
  • sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę,
  • faktury „na żądanie nabywców”,
  • definicja faktury,
  • treść faktury,
  • faktury „zaliczkowe”,
  • zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu - czy należy wystawić odrębne faktury,
  • faktury szczególne, np. dotyczące odwrotnego obciążenia, czy samofakturowania,
  • faktury dla czynności zwolnionych z VAT,
  • bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury,
  • terminy wystawania faktur,
  • faktury pro forma,
  • faktury elektroniczne - forma oraz zasady wystawiania,
  • konsekwencje wystawienia „pustej faktury”,
  • zasady dochowania należytej staranności w obrocie fakturami,
  • przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych,
  • faktury wystawione do paragonów fiskalnych,
  • czy można wypisywać faktury ręcznie.
 2. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą:
  • termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy,
  • zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych, np. kosztów transportu.
 3. Dokumentacja transakcji objętych odwrotnym obciążeniem u nabywcy:
  • dokumenty stanowiące podstawy do zapisów w rejestrach VAT w sytuacji dokonania nabyć towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.
 4. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące):
  • anulowanie faktury,
  • rozliczanie faktur korygujących,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  • zbiorcze faktury korygujące,
  • noty korygujące,
  • korygowanie „pustych faktur”,
  • korygowanie transakcji nieudokumentowanych fakturą,
  • zasady prowadzenia rejestru korekt i błędów dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej.
 5. Zasady ewidencjonowania faktur w rejestrach VAT:
  • zakres szczegółowości zapisów dokonywanych w rejestrze zakupów i sprzedaży - np. faktury obejmujące kilka pozycji,
  • zapisy w rejestrze w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej i fakturami.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top