fbpx

Wyszukiwarka

KURS „MSR-Y I MSSF-Y DLA ZAAWANSOWANYCH”

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 21-03-2020
 • Termin zakończenia: 28-06-2020
 • Koniec zapisów: 21-03-2020

Cel

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej podmiotu oraz sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W czasie zajęć omówione zostaną praktyczne zastosowania standardów rachunkowości z pominięciem standardów specjalistycznych poświęconych szczególnym zagadnieniom, takim jak sprawozdawczość banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.


Kurs ma na celu przekazać uczestnikom umiejętności, które są pomocne przy wykonywaniu zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101). Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Kurs przeznaczony jest dla osób, pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, znające zasady rachunkowości niezbędne do wykonywania zawodu główny księgowy.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • działalność inwestycyjną i instrumenty finansowe;
 • połączenia jednostek gospodarczych;
 • konsolidację sprawozdań finansowych.

Program kursu obejmuje 84 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Łukasz Godlewski - biegły rewident,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.960,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.764,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.862,- zł.)

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2020: 21, 22
KWIECIEŃ 2020: 4, 5, 25, 26
MAJ 2020: 16, 17, 30
CZERWIEC 2020: 7, 28


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1960,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1764,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1862,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 960,00 zł

Back to top